Koroona mõju: sõidueksamid lühenevad 10 minutit

 (10)
Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019
Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019Foto: Andres Putting

Majandusministeerium sai valmis määrusemuudatuse eelnõu, mis lühendab jõustumisel peamiste kategooriate sõidueksameid 10 minuti võrra ning lubab teatud tingimustel automaatkäigukastiga eksami teinud juhid ka manuaalkäigukastiga auto rooli.

Muudatusega lühendatakse A-, B-, BE-kategooria ja sõidueksami minimaalset teelsõitmiseks kulutatavat aega 35 minutile senise 45 minuti asemel. Samas AM-kategooria ja piiratud juhtimisõiguse taotlemise eksami sõidueksami vähimat kestust tõstetakse seniselt 25 minutilt 35 minutile.

„Eksamineerijale antakse sõidueksami pikkuse määramisel seega rohkem kaalutlusõigust ja kui juhikandidaat on ettenähtud aja jooksul sooritanud positiivse tulemusega kõik etteantud ülesanded, ei ole vajadust sõidueksami sõiduosa kunstlikult pikemaks venitada. Kui eksamineerija ei ole selle ajaga veendunud juhtimisõiguse taotleja oskustes, sõidetakse pikemalt," märgib ministeerium.

Tegelikult on sõidueksamid olnud lühendatud juba 22. maist seoses koroonast tingitud eriolukorraga. Maanteeamet on tänaseks analüüsinud, mida lühem sõidueksami kestus kaasa tõi, ning jõudnud järeldusele, et minimaalse eksamikestuse lühendmaine 35 minutile ei too endaga kaasa täiendavat ohtu, et liiklusesse lubatakse isikud, kelle sõiduoskus ei ole piisav.

Ehk saab öelda, et juhtimisõiguse taotlejad, kes suudavad tõendada oma piisavaid oskusi 35 minutiga, suudavad seda teha ka 45 minutiga.

Maanteeamet võrdles juhtimisõiguse taotlejate sõidueksami edukalt sooritamise näitajaid 45-minutilise ja 35-minutilise sõidueksami korral ja selgus, et lühem eksam ei ole oluliselt mõjutanud eksami edukalt läbimise protsenti. Näiteks suuremate linnade näitajate võrdlemisel, kus juhtimisõiguse taotlejaid palju ja võrdlusbaas seega suurem, selgus, et Tallinnas on 35-minutilise eksami edukalt sooritamise protsent 37,8 ja 45-minutilise eksami korral 34,5% (35-minut sõitnud juhtimisõiguse taotlejaid 400, 45 minutit sõitnuid 541). Tartus on aga 35-minutilise eksami edukalt sooritamise protsent 53,2, 45-minutilise eksami korral 65% (eksamil käinuid vastavalt 186 ja 333). On linnu, kus 35-minutilise eksami edukalt läbimise protsent on veidi suurenenud võrreldes 45-minutilise eksamiga, aga samas ka linnu, kus edukalt sooritamise protsent on langenud.

Praktikas hakkab Maanteeamet rakendama vähimat 35-minutilist sõiduaega esialgu esimest korda eksamile tulnute hulgas. See võimaldab hästi ettevalmistunud eksamineeritavate korral läbi viia hinnanguliselt 500 lisaeksamit kuus ja sellega vähendada järjekordi sõidueksamile pääsemiseks.

Riikide võrdluses on Eesti sõidueksami praegune 45-minutiline kestus üks pikemaid. Näiteks Austrias, Bulgaarias, Horvaatias, Taanis, Fääri saartel, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Lätis, Leedus, Luksemburgis, Maltal, Sloveenias, Hispaanias ja Rootsis on teelsõitmiseks kulutatav aeg vähemalt 25 minutit.

30-minutilist teelsõitmise aega rakendatakse Tšehhis, Soomes, Suurbritannias, Šveitsis. Belgias, Islandil, Põhja-Iirimaal, Madalmaades on teelsõitmiseks kulutatav aeg 35 minutit. 40-minutilist või pikemat teelsõitmise aega kasutatakse vaid Ungaris, Norras, Poolas ja Portugalis.

Lubade pikendamisel pole käigukastil vahet

Muudatusega lisandub ka võimalus sooritada B1-, B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- või D1E-kategooria juhtimisõiguse saamiseks nõutav sõidueksam automaatkäiguvahetusega sõidukiga ja seejuures ei märgita enam juhiloale piirangut, et juhtimisõiguse omandanu tohiks sõita ainult automaatkäiguvahetusega sõidukiga. Seda tingimusel, et juhtimisõiguse omandajal oli varasemalt juba õigus juhtida manuaalkäiguvahetusega autot või autoringi.

Muudatuse tuleneb tehnoloogia arengust ja võimaldab eksamisõitudeks kasutusele võtta mitmesuguste poolautomaatsete, automaatsete või hübriidsete käiguvahetussüsteemidega varustatud modernsemaid ja vähem saastavaid sõidukeid.