Isejuhtivad autod võtavad edaspidi miljonitelt töö. Me ei ole selleks valmis!

 (93)

Isejuhtivate kaubaveokite laialdane kasutuselevõtt võib kuni 1,7 miljonit USA veokijuhti tööta jätta, prognoosib USA presidendi majandusnõunike nõukogu CEA mullu detsembris avaldatud aruanne.

Nõukogu aruande osutusel ohustab inimestest juhtide asemel üha rohkem tehisintellekti-põhiseid tarkvaratooteid rakendavate kaugsõiduveokite kasutuselevõtt töökoha kaotusega 1,3–1,7 miljonit veokijuhti. Eri hinnangutel töötab Ameerika Ühendriikides praegu umbes 3,4 miljonit veokijuhti, vahendab Red Orbit.

Sama raport väidab, et isejuhtivate sõidukite tõttu võib töö kaotada ka 160 000–500 000 kergveokijuhti ja kulleriteenuseid pakkuvat sõidukijuhti. Automaatjuhtimise tehnoloogia seniste arengute valguses on inimesed nendel töökohtadel vähem ohustatud, kuna töötavad valdavalt tiheda ausustusega piirkondades, kus jalakäijate hukkumise ja vigastuste oht oleksid isejuhtivate sõidukite kasutamisel suuremad. Pealeselle läbivad kulleriteenuseid pakkuvad juhid lühikesi vahemaid, mis vähendab tööjõukulude osatähtsust.

Kokku võib isejuhtivate sõidukite kasutuselevõtu tõttu töö kaotada 2,2–3,1 miljonit ameeriklast, sedastab Valge Maja majandusnõunike nõukogu aruanne.

Nõukogu nentis, et arvutuste juures ei võetud arvesse seda, kui palju uusi töökohti üleminek isejuhtivatele sõidukitele kaasa tuua võiks. Samuti rõhutati, et suure lõhe tõttu, mis lahutab tehnoloogilist võimalikkust laialdasest kasutuselevõtust, võib üleminekuga seonduvate kõikvõimalike üksikasjade kooskõlastamine võtta aega aastaid või isegi aastakümneid.

Seotud lood:

Huvi isejuhtivate treilerveokite vastu on kasvanud eriti viimase aasta jooksul. Mõned vaatlejad on oletanud, et isejuhtivates autodes peavad inimestest juhid ikkagi kaasa sõitma, et hädaolukorras juhtimine üle võtta.

Uue tehnika potentsiaal täieulatuslikul rakendamisel võiks isejuhtivate veokite kasutuselevõtt oluliselt kahandada tööjõukulu, lahendades samal ajal kõrge kvalifikatsiooniga veokijuhtide nappuse probleemi. Majandusharu jaoks, mida eelseisvatel aastatel ootab ees märkimisväärne tööjõupuudus, on see väga ahvatlev väljavaade.

Umbes aasta eest üllitatud aruandes hindas sama majandusnõunike nõukogu tõenäosust, et automatiseerimine vahetab tulevikus välja vähem kui 20 dollarit tunnis teeniva töötajaskonna, suuremaks kui 80 protsenti. Tunnis 20–40 dollarit teenivate töötajate automatiseeritud protsessidega asendamise tõenäosust hinnati samas aruandes 30 protsendile. Seda, et automaadid hakkaksid välja vahetama tunnis rohkem kui 40 dollarit teenivaid inimesi, pole CEA majandusnõunike osutusel niipea karta.