Eestlased laenavad autode ostmiseks ja parandamiseks hulgaliselt raha kokku

 (144)
Mootoriõli
MootoriõliFoto: Ilmar Saabas

Uuringufirma Kantar Emori poolt läbi viidud Eesti 2018. aasta finantsseire ülevaate tulemustest selgus, et 77 protsendil Eesti leibkondadest on laenukohustusi. 2019. aastal laenatavat raha aga kavatsetakse peamiselt kasutada sõidukite ostuks või remondiks.

Iga kümnes Eesti elanik suhtub Kantar Emori hinnangul laenuraha kasutamisse vabalt - selles ei nähta probleemi, kuna enda heaolu parandamiseks on laenuraha kasutamine igati õigustatud. Julgemalt võtavad uusi laenukohustusi need pered, kelle majanduslik olukord on võrreldes varasemaga paremaks muutunud.

Eesti juhtiva väike- ja tarbimislaenude väljastaja IPF Digital Grupi, kelle tuntuim kaubamärk on Credit24, partnersuhete juht Janar Kalmus nentis uuringu tulemusi kommenteerides, et üldine makromajanduslik heaolu ja kindlus tuleviku ees on tõepoolest suurendanud tarbijate usku laenude teenindamisse.

„Emori finantsseire ülevaatest selgub, et 2019. aastal plaanib esmakordselt või täiendavalt võtta mõne laenukohustuse 42% leibkondadest. Täna on juba 97 000 peret kasutanud lühiajalist tarbimis-või väikelaenu. See viitab tendentsile, et laenuraha kasutamine on muutunud tavapäraseks osaks igapäevasest finantskäitumisest,“ märkis Kalmus.

Kõige enam võetakse Kantar Emori uuringu põhjal laenu sõiduki ostu või remondiga seotud kulutuste katmiseks. „31% inimestest kavatseb 2019. aastal võetava laenukohustuse eest soetada uue sõiduki või kasutada raha selle remondiks. „Näeme ka enda statistika põhjal, et autoga seotud kulutused on üheks peamiseks väike- ja tarbimislaenu võtmise ajendiks. Sageli on nii, et sõidukiga seotud väljaminek tekib äkitselt, mistõttu on raha kasutamise vajadus edasilükkamatu,“ selgitas Kalmus.