Tule ajalukku! | 1926: Uus jääaeg tulekul? Eestit haaras külmalaine


Tule ajalukku! | 1926: Uus jääaeg tulekul? Eestit haaras külmalaine
Väike Ija kodus.Eesti Ajaloomuuseum

Wõru Teataja kirjutas 14. jaanuaril 1926 Eesti käredast külmast.

Kõrgrõhuala püsib praegu Läänemere piirkonnas ja Kesk-Venemaal, tema keskkoht on Ungaris. See rõhuala ulatab ka meile ja toob külma enesega kaasa.

Minewal pühapäewal, 10. jaan. oli esimene käre külm, mis mõnes kohas nagu Narwa jõesuus 29 kraadini alla nulli ulatas. Metereoloogia obserwatooriumi teadetel järele oli 11. jaanuaril Narwas 30 kr, Tartus ja Tallinnas 26, Pärnus 25, Wõrus 28 ja Wiljandis 16 kraadi külma. Samuti oli Lätis, Leedus ja Poolas külmad ilmad.

NB: Tegemist on illustratiivse fotoga, mis võib olla tehtud hoopiski kevadel.

Minevikus leidub peale külmarekordite muudki põnevat. Tule ajalukku! Eesti Ajaloomuuseumi sajandi näitus „Minu vaba riik“ ootab sind.

Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumorivõtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused pole veel päris ajalugu. Seeläbi toetame vaimukalt meie enda vabariigi ajalookäsitlust ja kutsume nii noori kui vanu sellega tutvuma.

Forte koostöörubriik Eesti Ajaloomuusemiga toob Maarjamäe vastavatud muuseumikompleksi avamise puhul teieni põnevad lood ning unikaalsed leiud kogude varasalvest! Kõik lood leiad SIIT!