Neandertallasi – meie väljasurnud sugulasi – oli seniarvatust palju rohkem

 (33)
Neandertallasi – meie väljasurnud sugulasi – oli seniarvatust palju rohkem
Neandertali inimese skulptuur vastavateemalise muuseumi ees Saksamaal (Foto: Wikimedia Commons / suchosch)

Paljud teadlased on hinnanud neandertallaste arvuks ligikaudu 1000 isendit.

USA Utah’ ülikooli teadlased aga uurisid meie väljasurnud sugulaste DNAd uudsel meetodil ja jõudsid järeldusele, et neid oli pigem kümneid tuhandeid, vahendab ajakiri Imeline Ajalugu.

DNA-analüüsi abil saab ajaloolist kujunemist taastada, kui otsida kahe inimliigi DNAs leiduvaid jagunenud geenimutatsioone.

Seda Utah’ ülikooli teadlased tegidki. Jagunenud mutatsioonide põhjal arvuta­sid nad välja, millal liigid teineteisest lahknesid ning kui palju neid oli.

Täpsemini uurisid USA teadlased seda, kui suure protsendilise osa moodustab tänapäeva Euraasia rahvastiku DNAst neandertali-DNA.