FOTOD | Arheoloogid leidsid Kaarli kiriku alt osa massiivsest Põhjasõja-aegsest kindlustisest

 (5)
FOTOD | Arheoloogid leidsid Kaarli kiriku alt osa massiivsest Põhjasõja-aegsest kindlustisest
1710. aastal ehitatud raveliinid Saksamaal ErfurtisFoto: TomKidd/Wikimedia Commons

Arheoloogid leidsid Kaarli kiriku paiknemisnõlva alt osa De la Gardie reduudist. Asjaosaliste hinnangul on tegemist kõigest kaitserajatise nurgaga ning suurem osa kindlustisest jääb Kaarli puiestee ja kiriku alla.

Muldkindlustiste, sealhulgas reduutide väljaehitamine algas Tallinnas umbes 16. sajandi keskpaigas, põhjuseks tulirelvade laialdasem kasutuselevõtt - kuna klassikalised kõrgustesse kerkivad müürid kahuritulele vastupidavad ei olnud, hakati kindlustusi ehitama hoopis laiusesse. See tõi kaasa murrangu militaararhitektuuris ning palju uusi termineid - kerkima hakkasid bastionid, raveliinid ja reduudid.

Wismari raveliin kujutab endast kolmnurkse kujuga eelkindlustist ning seda hakati välja ehitama umbes 1630ndatel aastatel, selle tipunurga ees paikneski De la Gardie reduut ehk iseseisvalt kaitstav kolme- või hulknurkne suletud muldkindlustis, mille arheoloogid leidsid.

Tallinna muldkindlustiste kaart enne 1710. aastat Foto: Krigsarkivet/Wikimedia Commons

Avastus tuli maapõuest välja seoses trolliliinide uuendamisega. Tänase päeva jooksul annab avastusele eksperthinnangu ka linnaarheoloog ning seejärel selgub, kas ja mis mahus avastust täpsemalt uurida saab.

Arheoloogide avastus Foto: Kaur Lillipuu
Arheoloogide avastus Foto: Kaur Lillipuu