Terviklik õppekeskkond innustab iseseisvalt mõtlema, tekitab uudishimu ja sütitab tahet realiseerida isiklikku potentsiaali. Sestap on kvaliteetse õpi- ja töökeskkonna kujundamine Tartu Ülikoolile südameasi, aga kuidas hindavad ümbritsevat õppekeskkonda tudengid ise?

Innustavad õppehooned

Tartu Ülikool liigub oma õppehoonete uuendamisega avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Ühes värskelt renoveeritud hoonetest tegutseb haridusteaduste instituut. Sotsiaalteaduste valdkonna magistritudeng Joosep Heinsalu, kes seal õpib, hindab paranenud õppetingimusi kõrgelt. „Esiteks on tehnoloogilised vahendid õppetöö rikastamiseks ning veebi- või hübriidõppeks tipptasemel. Teiseks on keskkond mitmekesine – leidub piisavalt kohti, kus töötamiseks laua ümber koguneda või hoopis vaikselt omaette askeldada,“ kirjeldab Joosep. Toetavast keskkonnast leiab indu ka samas majas õppiv bakalaureusetudeng Kaia-Riin Rohtmaa: „Sellises õppekeskkonnas tunnen ennast hästi ja saan täielikult pühenduda õppimisele.“

Delta keskus, millest on saanud üks Tartu maamärk, ühendab õppetegevuse ja teadustöö äriliste ning ühiskondlike eesmärkidega. Ökoloogia ja maateaduste instituudi hiljuti renoveeritud majas Toomemäel rõõmustab õppureid Baltimaade kõrgeim taimesein. Ajaloolistesse hoonetesse on üliõpilasesinduse initsiatiivil sisse seatud tudengite õpi- ja puhkealad.

Üks olulisemaid kohti on tudengite jaoks mõistagi ülikooli raamatukogu, mis on samuti uuenduskuuri läbinud ja pakub õppimiseks suurepäraseid tingimusi. „Seal on väga mugav, nii et ühel hetkel muutus raamatukogus käimine lausa elustiiliks. Parem on keskenduda, kui keegi teine ka kõrval õpib,“ muljetab bakalaureusetudeng Yayuan Min. Eksamisessioonide ajal hoiab raamatukogu uksi lahti lausa keskööni ja võõrustab aukülalistena lugemiskoeri.

FOTO: ANDERO KALJU

Õpihimu ja terve vaim

Uued õppehooned on muidugi tähtsad, aga ülikool kujundab inspireerivat õppekeskkonda ka muul moel, toetades üliõpilaste isiklikku arengut. Geenitehnoloogiat õppiv Yayuan on valinud kõrvalerialaks majandusteaduse ja kiidab väga individuaalset lähenemist õppetöös. „Mulle meeldib Tartu Ülikoolis see, et üliõpilasel on väga palju lisavõimalusi,“ ütleb ta.

Ülikool analüüsib pidevalt, kuidas üliõpilaste õpikogemust paremini toetada. Selle vundament on teadagi õpetamise väga hea kvaliteet. „Mind inspireerivad õppejõud, kes tunnevad huvi oma valdkonna vastu ning suudavad õppijaid kaasa haarata,“ kinnitab motiveeritud õppejõudude olulisust Kaia-Riin. „Kiiduväärt on programmijuhi korraldatavad kohtumised oma kursustega – see tagab info pideva liikumise,“ lisab Joosep.

Eraldi tõdeb Kaia-Riin, et õpingute alguses aitas teda enim tuutor – spetsiaalse väljaõppe läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes toetab ja nõustab esmakursuslasi õpingute alustamisel Tartu Ülikoolis. Samuti pakub kõigile tudengitele igakülgset tasuta tuge nõustamiskeskus, mis aitab leida vastuseid õppe-, karjääri- ja psühholoogilistes küsimustes ning annab lisaks nõu erivajadustega üliõpilastele. Ülikooli suurele kogukonnale tuginev mentorlusprogramm viib aga üliõpilase kokku teda huvitavas valdkonnas töötava vilistlasega, andes nõnda võimaluse õppida kogenud professionaalidelt.

Haridusteekonnal elab tudengitele kaasa sõbraliku olekuga õpihimuline maskott Tiksu, kelle soov on suurendada ülikoolipere ühtekuuluvustunnet. Tiksu mahe huumorimeel on tema sotsiaalmeediakontole kogunud juba hulgaliselt austajaid ja ta tuletab meelde, et õppimise kõrval on tähtis ka sõlmida ja hoida suhteid.

Lõputud võimalused

Ülikooliajast jääb paljudele meelde just kaaslastega koos veedetud aeg, uutest tutvustest kujunevad eluaegsed sõbrad ja koostööpartnerid. Osaleda võib omanäolistes üliõpilasorganisatsioonides, ägedates tudengiprojektides ning silmaringi avardavas kultuuri- ja sporditegevuses. „Minu arvates on üks parimaid kohti eri valdkondade esindajatega tutvumiseks ning suhtlusoskuste arendamiseks mõni akadeemiline organisatsioon,“ jagab oma kogemust Tartu Ülikooli informaatikaeriala vilistlane Rain Vagel.

Rahvusvaheliselt tunnustatud teadusülikoolis kohtuvad üliõpilased õppejõudude ja teadlastega, kes on ühiskonna arvamusliidrid ja eeskujud. Aktiivsetele tudengitele avatakse koostööuksi ning valdkonnaülesed tutvused viivad tihti edasi praktikale ja erialasele tööle. Rahvusvaheline õpiränne julgustab üliõpilasi õppima kas lühemat või pikemat aega ka välismaal ning avardab isikliku maailma piire veelgi. Tartu Ülikooli kolledžid Pärnus ja Narvas, kultuuriakadeemia Viljandis ja esindus Tallinnas loovad aga võrgustiku, mis katab kogu Eesti.

Koos maailmaga on pidevas muutumises ka õppekeskkond. Ülikooli ülesanne on võimaldada üliõpilastel omandada vajalikke tulevikuoskusi ja luua seeläbi alus elukestvaks õppeks. Sama oluliseks peavad tudengid ka isiklikku vastutust. „Sisemiste tegurite pealt saab küll õppijat toetada ja suunata, kuid põhiline vastutus langeb temale endale,“ võtab Joosep kokku. Kaia-Riin lisab: „Hindan õppekeskkonna juures kaasaegsust, konkurentsivõimelisust ning võimaluste rohkust – nii õppe sisu kui ka vahendite mõttes. Oluline on aga siiski õppija enda tahe ja oskus õppida, kasutada ära võimalusi, mida õpikeskkond pakub. Ma näen, et minul õppijana on Tartu Ülikoolis head arenguvõimalused.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid