Mehi on surnute seas 1247 (49,4 %) ja naisi 1279 (50,6%).

Kui vaadata viimaseid andmeid, siis 15. nädalal suri 22 inimest vanuses 54–95 aastat ja surijate keskmine vanus oli 82,7 aastat.

Mis puutub aga vaktsineerimiste ja surmade suhtesse, siis möödunud nädalal oli surnutest 13 inimest ehk 59,1% vaktsineerimata.

Kui vaadata kogu neljandat lainet alates 13.12.2021, siis on vaktsineerimata inimeste osakaal surnute seas 69,5%. Kolmanda laine jooksul, mis kestis vahemikus 1.07.–12.12.2021, moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal surnute seas 74,5%.

Päris üllatava tulemuse andsid aga 15. nädala uued haigestunud. Vaktsineerimata isikuid oli nende seas 1099, pooleli oleva kuuriga isikuid 142 ning lõpetatud kuuriga isikuid 2097. Seega oli vaktsineeritud inimesi haigestunute seas enam kui kaks korda rohkem kui vaktsineerimata inimesi. Eestis on täna vaktsineeritud veidi alla 63% rahvast, seega ei ole vahe vaktsineeritute ja vaktsineerimata inimeste hulga vahel väga suur.

Jaga
Kommentaarid