Kui Vene väed tungisid 24. veebruaril Ukrainasse, siis äratasid koheselt tähelepanu sõjatehnikale kantud valged ladina tähed Z, Z ruudu sees, V, O, X, A. Ennekõike on need mõeldud omadel ja vastastel vahet tegemiseks, sest paljuski kasutavad Vene ning Ukraina väed sama või väliselt sarnast tehnikat.


Venelased on juba varem sarnases olukorras olnud. Kui 1968. aastal okupeeris Nõukogude Liit koos Varssavi pakti liitlastega Tšehhoslovakkia, siis tõmmati tankidele, soomukitele ja lennukitele valged triibud. Kardeti, et Tšehhoslovakkia sõjavägi, mis kasutab identset tehnikat, võib vastu hakata. Kuid seda ei juhtunud.


Z-täht oli taktikalise sümbolina kasutusel juba Teises maailmasõjas. Peale selle oli see 4. SS-Politseidiviisi sümbol. Nüüd, kui sarnast sümboolikat kasutavad Vene väed, on Vene meedias kombeks rõhutada, et natsidel ja Vene armeel tähendavad need erinevaid asju.


Ametlikku selgitust sümbolite kohta seni pole. Kõige levinum teooria ütleb, et tähed Z ja V kuuluvad erinevatele sõjaväegruppidele. Z on Lääne grupeering, V on Ida grupeering.


Ukraina sõjaväelaste väitel on valge värviga maalitud tähtede tähendus teine. Z-täht sõidukil tähendavat, et need üksused sisenesid idast, Z ruudu sees, et üksused sisenesid Krimmist. Täht V tähistavat merejalaväe üksusi, täht A, SOBR, Alfa ja muid erivägede üksuseid. X-täht tähistavat ukrainlaste järgi kadõrovlasi. Ja täht O tähistavat vägesid, kes tungisid Ukrainasse Valgevene territooriumilt.


On ka alternatiivseid teooriaid. Näiteks, et esialgu pidi sissetung algama 22. veebruaril 2022, Z-täht on aga sarnane numbriga 2. Või siis selliseid, et Z on sõnast „zabirajem” (v.k. забираем – võtame ära) ehk võtame terve Ukraina ära.


Venemaal on suhtumine Z-tähte kahetine. See on muutunud režiimi-vastaseks netimeemiks, mida võrreldakse svastikaga.


Teisalt on see muutunud sümboliks, mille läbi avaldatakse toetust režiimi tegevusele. Neid kleebitakse näiteks autodele ja joonistatakse majadele. Venemaa naaberriik Kasahstan – kus riigi põhjaosas elab suur venekeelne vähemus – on näiteks selle sümboli eksponeerimise keelanud. Mõnele autojuhile on selle eest tehtud Kasahstanis trahv 15 000 tenget ehk 25 eurot. See on põhimõtteliselt kümnendik keskmisest kuupalgast.


Z tähega tehakse ka raha. Vene telekanal Russia Today on hakanud müüma ka särke ja riideid antud sümboolikaga. Ühe sellise särgi hinnaks on 15 eurot.


Jaga
Kommentaarid