Seetõttu nõuab Rahapesu andmebüroo virtuaalvääringu teenusepakkujatelt klientide riskiskoori süsteemi parameetrite üle vaatamist ning tugevdatud hoolsusmeetmete kohaldamist uute klientide kui olemasolevate klientide tehingute suhtes.

„Rakendada kõigi Venemaa ja Valgevene kodanike, residentide ja juriidiliste isikutega kliendisuhte loomisel tugevdatud hoolsusmeetmeid," - nii kõlab üks lause RABi juhi Matis Mäekeri kirjast.

„Kehtestada kõigile Venemaalt ja Valgevenest pärit uutele ja hiljuti liitunud klientidele piirang tehingumahtudele ning virtuaalvääringu rahakottides ja fiat kontodel olevatele summadele. Piirsummad võivad erineda kliendigruppide (eraisikud, juriidilised isikud ja krediidi- ja finantseerimisasutused) lõike," on järgmine nõue reas.

Kiirkorras tuleb läbi viia ka tugevdatud hoolsusmeetmed kõikide korrespondentsuhete osas, kus virtuaalvääringu teenusepakkuja kliendiks või partneriks on teine virtuaalvääringu teenusepakkuja või muu finantsasutus.

Sisse tuleb viia ka riskitablood, et pidevalt hinnata Venemaa ja Valgevene klientide soove alustada ärisuhteid või nendest loobuda. Ebaharilikest mustritest ja suundumustest tuleb teenuseosutajatel otsekohe teavitada Rahapesu andmebürood.

Väga suur osa Eestis registreeritud virtuaalvääringu teenuse pakkujatest on e-residentidest välismaalased. Kokku neid teenusepakkujaid sadu.

Täpsemalt: 2021. aasta lõpu seisuga oli teenuseosutajaid 381 ning 44% virtuaalvääringu teenuse pakkujatest on seotud isikute hulgas vähemalt üks endine või praegune e-resident. Nii selgub RABi hiljutisest uuringust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid