Anonüümne allikas teatas Washington Postile, et mitme Apple'i kaupluse töötajad ühinevad oma huvide kaitseks ametiühinguteks. Vähemalt kaks müügipunkti on juba koostanud dokumendid USA riikliku töösuhete ameti jaoks ametlikuks registreerimiseks. Töötajate tegevuse ajendiks on nuhkimine ja surve neile ettevõtte sees.

Märkimisväärne tõsiasi on see, et Apple'i töötajad keelduvad oma enda firma toodetest ja lähevad Android telefonidele üle, et kuidagigi täielikust kontrollist väljuda. Madalama taseme töötajatel on etteheited juhtkonnale, kes nende väitel ajavad läbipaistmatut poliitikat. Eelkõige tekitab nurinat palk: vaatamata pidevale kasumi kasvule ja korporatsiooni astronoomilistele kasumitele, pole tunnipalgamäär paljude jaoks aastaid muutunud. Juhtkond varjab töötajate väitel rahaasjade tegelikku seisu, et massilisi töölt lahkumisi vältida.

Möödunud aastal puhkes Apple’s suur skandaal seoses selle töötaja Ashley Gjøvikuga. Ta vallandati kui rääkis meediale ettevõttes viljeldavast totaalsest jälgimisest. Gjøviku sõnul on Apple loonud „sisemise jälgimise, hirmutamise ja tõrjumise kultuuri” ning ei tunne selles osas enam mingeid piire.