On arvatud, et Musta surmana tuntud katkupandeemia, mis nõudis enim ohvreid aastatel 1346–1353, oli selle aja kõige suurem nakkushaigustega seotud katastroof. Eeldatakse, et see haigus tabas peaaegu kogu Euroopa mandrit ja lõppes kolmandiku kuni poole kogu tolleaegse elanikkonna surmaga. Enamasti põhinevad need järeldused kirikumeeste ja ilmaliku võimu ametnike, aga ka teiste sel ajal elanud kirjaoskajate ülestähendustel.

Kuid nagu ka teistes samalaadsetes keskaja dokumentides, on ülestähenduste geograafia ebaühtlane. Näiteks Inglismaal või Itaalias aset leidnud sündmused on piisavalt üksikasjalikult kirjeldatud ja nendest on mitmeid allikaid. Kuid teiste riikide, näiteks Poola puhul peavad teadlased leppima vaid üksikute ja ebamääraste vihjetega. Selle tulemusena hakkasid teadlased otsima viise, kuidas parandada teadmiste tasakaalustamatust ja saada täpsemaid andmeid katku põhjustatud surmajuhtumite kohta.

Uues teadustöös otsustas teadlaste meeskond kasutada väga ebatavalist lähenemist. Nad kogusid 1634 õietolmuproovi 261 veekogust, mis asuvad 19 Euroopa riigi territooriumil. Saadud teave võimaldas hinnata teravilja saagikuse ulatust erinevates piirkondades. See meetod valiti seetõttu, et põllukultuuride suurus on otseselt korrelatsioonis elanikkonna demograafilise näitajaga.

Teadlased ise märgivad, et märgalad ja järved on suurepärased loodusarhiivid. Neisse koguneb suur hulk elusorganisme, kive ja tolmu. Need ladestused võivad sisaldada tuhandeid aastaid kestnud muutusi looduskeskkonnas.

Teadustöö autorite sõnul on õietolmuterad olenevalt taimest tugeva polümeerse struktuuriga ja erineva kujuga. Tänu sellele saab neid igas võetud proovis üles tähendada. See teave võimaldab teatud ajaperioodide ümbritsevat maastikku rekonstrueerida. Mis aga uuringu kontekstis kõige olulisem, saadud andmed võimaldavad hinnata mineviku inimeste põllumajanduslikku tegevust.

Teadlased keskendusid antud uurimuses vahemikule 1250–1450. Teisisõnu, nad ei võtnud valitud vahemikus arvesse mitte ainult pandeemiat ennast, vaid võrdlesid seda eelneva ja järgneva sajandi näitajatega. Nagu selgus, kannatasid mõned piirkonnad musta surma tõttu rängalt, eelkõige Itaalia keskosa, Lõuna-Rootsi, aga ka Kreeka.

Teistes piirkondades, näiteks Kataloonias ja Tšehhis, ei ole aga kohalike elanike põllumajandustegevus palju muutunud. Seevastu Hispaania keskosas, Poolas ja Balti riikides inimtegevus sel perioodil isegi kasvas. Sellest tulenevalt lükkavad saadud andmed ümber väite, et katk põhjustas ühtviisi ränka kahju kogu Euroopale.

See ebaühtlus tuleneb ilmselt sellest, et 75–90% keskaegsetest eurooplastest elas maapiirkondades. Lisaks tasub kaaluda, milliseid transpordivahendeid nad kasutasid, kust läksid läbi olulised kaubateed viljaga, millega koos liikusid nakkust kandvad rotid, aga ka ilmastikuolusid ja kliimat.

Töö autorid väidavad, et nende avastusel on suur tähtsus katku ajaloo uurimisel. Nad loodavad, et uued andmed takistavad inimkonna ajaloo kuulsaima pandeemia kohta ekslike järelduste tegemist.

Samuti väärib märkimist, et kuigi katkuepideemia leidis aset palju sajandeid tagasi, võib selle uurimine aidata võidelda ka tänapäevaste haiguste vastu. Varasemate andmete analüüs annab võimaluse hinnata nõrkusi ja valmistuda tulevasteks pandeemiateks. Siiski leiavad teadlased, et esmalt on vaja minevikuhaigused uute faktide valguses ümber hinnata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid