„Kuigi Euroopa Komisjon andis Paxlovidile tingimusliku müügiluba 28. jaanuaril, pole Euroopa Komisjon ja Pfizer hankelepingu tingimustes veel kokkulepet saavutanud," ütles Fortele haigekassa pressiesindaja

Eesti osaleb taaskord Euroopa ühishankes ja ravimeid saab seega hakata Eestisse tarnima pärast hankelepingu sõlmimist.

Mis puudutab Pfizeri konkurendi Merck Sharp & Dohme koroonaravimisse Molnupiraviiri, siis on Euroopa Komisjon andnud signaali, et selle ravimi osas ollakse kokkuleppele lähedal, kuid täpsemat ajakava Eestile veel esitatud ei ole.

Turule oodatakse ka uut valgupõhist vaktsiini Nuvaxovidi, mille puhul sai haigekassa öelda, et see on siis Eestisse jõudmas veebruari lõpus.

Mis ravim on Paxlovid? Tegemist on viirusevastase ravimiga, mis on mõeldud COVID-19 raviks täiskasvanutele. Paxlovid on ühtlasi esimene suukaudne COVID-19 ravimi, mis sai Euroopa Liidus müügiloa.

Paxlovidi toimeained on PF-07321332 ja ritonaviir kahes eraldi tabletis. PF-07321332 takistab SARS-CoV-2 viiruse paljunemist organismis, ritonaviir aeglustab PF-07321332 lagundamist, võimaldades sellel kauem organismis püsida ja viiruse vastu toimida.

Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Paxlovidi ravi vähendas oluliselt haiglasse sattumise ja surma tõenäosust neil patsientidel, kellel esines vähemalt üks kaasuv seisund, mis suurendas COVID-19 raske haiguse tekkeriski. Analüüs hõlmas patsiente, kes hakkasid saama ravi Paxlovidiga või platseebot viie päeva jooksul sümptomite ilmnemisest. Uuringus osalesid patsiendid, kellel ei kasutatud antikehade preparaate.

Kuu aega pärast ravi algust sattus Paxlovidi saanud patsientidest haiglasse või suri 0,8% (8 inimest 1039st). Platseebot saanud rühmas sattus haiglase 6,3% patsientidest (66 inimest 1046st). Ravimit saanud rühmas ei surnud ühtegi patsienti, platseeborühmas suri 12 inimest.

Suurem osa uuringus osalenutest olid nakatunud viiruse deltatüvega. Laborikatsete tulemuse põhjal eeldatakse, et Paxlovid toimib ka omikorntüve ning teiste tüvede vastu.

Paxlovidi ohutusprofiil on hea ning kõrvaltoimed enamasti kerged. Kuna ritonaviir mõjutab paljude teiste ravimite toimet, lisatakse vastavad hoiatused ja soovitused ravimiinfosse ning täiendav teave saadetakse ka tervishoiutöötajatele.

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe on Fortele öelnud, et tegemist on ravimiga, mis on mõeldud COVID-19 raviks täiskasvanutel, kellel on suurem oht haiguse raskemaks kulgemiseks.

Eestis plaanitakse ravim võtta kasutusele riskirühmade raviks. Ravim ei sobi aga rasedatele ega maksa- või neeruprobleemidega inimestele.

Manustatakse seda haiguse varajases staadiumis kuni 5 päeva jooksul pärast COVID-19 sümptomite ilmnemist.

Võimalikud kõrvaltoimed on kõhulahtisus, oksendamine, lõhna- ja maitsetaju kadu, vererõhu tõus, lihasvalu. Veel ei ole teada, millised on ravimi ohutusandmed suurtes inimpopulatsioonides.

Tartu Ülikooli viroloogia kaasprofessor ja teadusnõukoja liige Margus Varjak ütles, et Paxlovidi näol on tegemist esimese üpris tõhusa ravimiga viiruse vastu, kuid seda saab manustada alles siis, kui on juba toimunud nakatumine viirusega, ravim vähendab oluliselt uute viirusosakeste tootmist inimese rakkudes.

"Ravimit ei või tarbida igapäevaselt, et hoiduda viirusega nakatumast," ütles Varjak.

Ta märkis, et Paxlovid sobib kergekujulise haiguse raviks. "Otsuse peab tegema meditsiinitöötaja," rõhutas Varjak.

Üks tabletikuur maksab hinnanguliselt 700-750 eurot. Erki Laidmäe lisas aga, et Haigekassa ettepanek on teha ravim kättesaadavaks 100% soodustusega ning väljastada seda üldapteekidest.

"Seega maksab inimene ravimi eest tõenäoliselt minimaalse omaosaluse ehk 2,5 eurot. Paxlovid on mõeldud riskirühmade raviks. Arstidel on võimalik pärast riskirühma kuuluva patsiendi COVID-19 diagnoosi kinnitamist väljastada digiretsept ning patsiendi lähedased saavad ravimi kätte apteegist," ütles ta.

Laidmäe ütles, et Eesti plaanib ravimit tellida esialgu üle kümne tuhande ravikuuri tarbeks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid