Pharmatipp OÜ (uue nimega Aaloe Apteegid OÜ) esitas 2019. aasta märtsikuus Ravimiametile üldapteegi tegevusloa taotluse, sooviga avada Tallinnas Rimi toidukaupluse teenindussaalis apteek. Ravimiamet jättis sama aasta juunis oma otsusega üldapteegi tegevusloa taotluse rahuldamata, kuna leidis, et apteegi rajamine toidupoodi ei vasta ravimiseaduse eesmärgile tagada sõltumatu ja kättesaadav apteegiteenus, mis oleks teiste teenusepakkujate osutatavatest teenustest ja kaupadest selgesti eristatav.

Aaloe Apteegid OÜ vaidlustas 2019. juulis Ravimiameti keeldumise.

Tartu halduskohus jättis 2020. aasta 21. juulil kaebuse rahuldamata ning nõustus ravimiameti otsuse ja põhjendustega. Kohus märkis, et apteegiteenuse osutamist toidukaupluse teenindussaali piirides ei saa pidada ravimiseaduse mõistes apteegiteenuse osutamiseks apteegis. Kohus nõustus ka sellega, et ravimite jaemüügile ja apteegiteenuse osutamisele kehtestatud nõuete üks eesmärk on see, et apteegiteenuse osutamine oleks ja ka näiks objektiivne ning sõltumatu. Apteegiteenus ei tohi seguneda (isegi näiliselt) muude kaupade müügi või teenuste osutamisega.

Aaloe Apteegid OÜ vaidlustas seejärel Tartu halduskohtu otsuse Tartu ringkonnakohtus.

Mullu 14. septembril avaldas ingkonnakohus oma lahendi, millega jättis Aaloe Apteegid OÜ apellatsioonkaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus selgitas muuhulgas, et apteegiteenuse osutamise tegevusloa menetlus ei ole üksnes formaalne, vaid ravimiametil on õigus ja kohustus vahetult õigusaktides loetletud nõuete kõrval kontrollida ka, kas kavandutud kohas ja tingimustel apteegiteenuse pakkumine täidab apteegiteenuse turvalisuse ja kättesaadavuse ning teistest teenustest eristatavuse eesmärke.

Aaloe Apteegid OÜ vaidlustas Tartu Ringkonnakohtu otsuse Riigikohtus, mis leidis, et ringkonnakohtu lahend ümbervaatamist ei vaja ning seega toidukaupluse teenindussaali Eestis apteeke ei või rajada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid