Moderna viib vaktsiiniuuringut nimetusega IAVI G002 läbi koostöös mittetulundusliku teadusuuringute organisatsiooniga IAVI (ingl International AIDS Vaccine Initiative - AIDSi-vaktsiinide arendamise rahvusvaheline algatus). Uuringu eesmärk on katsetada vaktsiini, mis viib HIVi-spetsiifilisi antikehi organismi eesmärgiga kutsuda esile immuunreaktsioon, vahendab CNN.

Antikehad töötati algselt välja IAVI ja USA uurimisinstituudi Scripps Research koostöös dr William Schiefi juhtimisel.

Mulluse nn kontseptiooni toimivuse (ingl proof-of-concept) kontrollimise uuringu raames leidsid uurijad, et inimese immuunpuudulikkuse viiruse HIV antikehad kutsusid soovitud immuunreaktsiooni esile 97%-l katsealustest.

Seekordses, eelnevat täiendavas uuringus testitakse vaktsiini esmase versiooni kõrval ka tõhustusversiooni ning rakendatakse Moderna mRNA-tehnikat, mis varem aitas edukalt luua COVID-19-vaktsiini.

Osaliselt Bill ja Melinda Gatesi sihtasutuse rahastatud uue uuringu raames seiratakse 56 HIV-negatiivset täiskasvanud katsealust eesmärgiga mõõta nii vaktsiini ohutust kui ka tõhusust. 46 katsealust saavad vähemalt ühe annuse esmast vaktsiini, neist 32 omakorda veel ka tõhustusannuse. Ülejäänud kaheksale katsealusele manustatakse ainult tõhustusvaktsiini.