„Soovime saada Teie kirjalikku nõusolekut katsetamaks järgmisi tõrjemeetodeid: niitmine ja kuuma auruga töötlemine," seisab keskkonnaameti kirjas.

Sel viisil soovib amet hävitada selliseid iluaedadest Eesti loodusesse laienenud võõrliike nagu pargitatar, harilik lumemari, pihlenelas ning kanada ja sügis-kuldvits.

Osad neist liikidest - pargitatar ja kuldvitas - liigid kuuluvad Eesti invasiivsete võõrliikide nimekirja alates 2004. aastast ja neid ei tohi looduskaitseseaduse alusel Eestis tegelikult enam kasvatada.

„Nimetatud liigid on suureks ohuks meie looduslikule mitmekesisusele, kuna moodustavad suuri, tihedaid ja väga vastupidavaid kogumikke, kus kasvab väga vähe teisi taimi," leiab amet ja märgib, et võõrliigid on üks põhjustest, miks looduslikud liigid muutuvad haruldasteks ja ohustatuteks.

Kanada kuldvits

Tõrjumiseks sobivad katsealad valis keskkonnaamet välja eelnevate leiuandmete ja 2021. aastal tehtud välitööde käigus.

Kuuma auru hakatakse muu hulgas katsetama Tartumaal Tõraveres ja Elvas.

Kuna katsed kestavad kokku viis aastat, siis on ameti tingimuseks maaomanikele, et selle perioodi jooksul antud maaüksuse katsealal ei teostataks mingisuguseid muid tegevusi, mis takistaks katsete õnnestumist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid