Esiteks on valminud joonis, millel on kujutatud nelja riigi jaoks COVID-19-ga seostatud surmade ja nakatumiste arvu suhe sõltuvuses päevasest nakatumiste arvust. Kusjuures teatud päeva nakatumiste arv on leitud antud päevale eelnenud kuu aja pikkuse perioodi andmete sellise kaalutud keskmisena, mis ennustab kõige paremini antud päeva surmade arvu. Kolmnurgad kõverate lõpus täistavad praegust seisu.

Jaan Kalda sõnul võib Lõuna-Aafrika  kõveralt näha, et seal on viimane viiruslaine juba taandumas ning viimase laine ajal on tõepoolest surmade suhtarv olnud eelmiste lainete aegsest umbes viis korda väiksem.

Jaga
Kommentaarid