Väiksemat riski täheldati kõigis vanuserühmades, morbiidsuskoormuse kategooriates ja kõigi rasside esindajatel, vahendab Yahoo! News.

Möödunud nädalal teadusajakirja The Lancet eelretsenseerimata artiklite serveris avaldatud uuringu autorid märkisid, et Pfizeri vaktsiini BNT162b2 saanutega võrreldes osutusid nii Moderna vaktsiiniga mRNA-1273 vaktsineeritute risk nakatuda SARS-CoV-2-viirusesse (kohandatud riskide suhe aHR 0,736, 95% komorbiidsusindeks 0,696-0,779) kui ka koroonaviiruse tõttu haiglasse sattumise tõenäosus (aHR 0,633, 95% CI 0,562-0,713) oluliselt väiksemaks.

Samuti osutusid erinevused Moderna ja Pfizeri vaktsiiniga seonduvates nakatumise ja haiglaravile sattumise riskides autorite osutusel seda suuremateks, mida pikem oli järeluuringu periood .

Uuringu raames hinnati rohkem kui 900 000 vaktsiini saanut, keda jälgiti keskeltläbi 192 päeva vältel; sel perioodil leidis aset ligi 17 000 nakatumist, rohkem kui 3500 haiglaravile pöördumist ja 381 surmajuhtumit.

Ehkki Moderna vaktsiini saanud patsiente suri rohkem kui Pfizeri vaktsiini saanuid (vastavalt 168 ja 213), rõhutasid uurijad, et too erinevus ei olnud statistiliselt oluline.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid