„Praegu on vangistusseaduse järgi kinnipeetavatel interneti kasutamine keelatud, välja arvatud vanglateenistuse poolt selleks spetsiaalselt kohandatud arvutites, mis võimaldavad järelevalve all juurdepääsu avalike õigusaktide andmebaasidele, kohtulahendite registrile, riigikogu ja õiguskantsleri veebilehele. Samuti saavad vangid kasutada arvutit tasemeõppes koolitööde tegemiseks, kuid need ei ole ühendatud internetiga," ütles Fortele justiitsministeeriumi pressiesindaja Teele Sihtmäe.

Lehed, mida vangid võivad kasutada on:

  1. rikos.rik.ee/
  2. www.riigiteataja.ee (sh kohtulahendid)
  3. www.hudoc.echr.coe.int
  4. www.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=et
  5. www.curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=et
  6. www.riigikogu.ee
  7. www.oiguskantsler.ee

Seega vaba ajakirjandus vangide internetilektüüri ei kuulu.

Ent nüüd on ministeerium algatanud 250 000 eurot maksva projekti, millega rajatakse Wi-Fi-võrk vanglate eluosakondadesse ja ka kambritesse. Selleks paigaldatakse Tartu, Viru ja Tallinna vanglasse kokku ligi 300 ruuterit.

Projekti idee seisneb selles, et tulevikus saaksid kinnipeetavad kasutada paberivaba e-toimikut, et tutvuda selle vahendusel nendega seotud kohtudokumentidega.

„E-toimik ja kaupluse teenuse osutamine on vanglates esimesed, mis on plaanis paberivabalt ümber korraldada," viitas Sihtmäe sellele, et tulevikus saavad vangid hakata kaupu ka e-poest ostma.

Praegu käib kogu kohtute ja kinnipeetavate vaheline suhtlus paberil, st vangid saavad kinnipidamisasutustes kohtutoimikute ja dokumentidega tutvuda üksnes paberkandjal, nii et need prinditakse neile välja. See on tingitud sellest, et seni on nutiseadmed vanglates turvariskide tõttu keelatud olnud ja interneti kasutamine on vangidel väga piiratud.

„Paberil dokumentide tutvustamise, sh elektrooniliste materjalide tutvustamise saaks asendada, kasutades selleks näiteks tahvelarvuteid. Digilahenduste kasutuselevõtt vähendaks vanglates oluliselt halduskoormust ja ka riigi õigusabi osutamise kulusid. Vangidele oleks elektrooniliste vahendite kasutuselevõtt oluline nende digipädevuse arendamise seisukohast: kaasaegsete vahendite kasutamise oskus muudaks nende ühiskonda naasmise sujuvamaks," rääkis Sihtmäe.

Digilahenduste kasutusele võtmisega ei võimaldata vangidele siiski isiklikke nutiseadmeid ei nüüd ega ka tulevikus. Vangla annab vangidele vajalikud seadmed, millega nad saavad kasutada seadusega lubatud teenuseid ja internetilehti. E-lahenduste kasutuselevõtuga on plaanis muuta ka vangistusseadust, et viia vangla digilahendused seadusega kooskõlla.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid