Maailmas arvasid inimesed keskmiselt 51%, et nende valitsus sai efektiivselt pandeemiale reageerimisega hakkama. Balti riikides oli see hinnang tunduvalt madalam - 37%.

Täpsemalt Eestis oli see näitaja niisiis 44%. Eesti elanikest 8% ei osanud küsimusele vastata ning 41% arvas, et valitsus toimis ebaefektiivselt. Eestis viidi küsitlus läbi käesoleva aasta juulist septembrini.

„Põhjuseid võib olla väga mitmeid. Me ise küll oleme väga enesekriitilised ja arvame rahulolematult, et valitsus ei tee kunagi asju õigesti - reageerib ala või reageerib üle -, aga ilmneb, et Baltikumis oleme üle keskmise ja globaalselt siiski mitte," ütles EY Eesti konsultatsiooniteenuste valdkonna juht Siim Aben.

62% eestlastest arvab, et pandeemia kasvatab tehnoloogia kasutamist igapäevaelus, 66% rahvast sooviis kasutada aga rakendust, mis võimaldaks anda hinnangut rahvaesindajate tegevuse hindamiseks või nende tagasikutsumiseks valimistevahelisel perioodil.

65% eestlastest tahaks riigiga suhelda veebi teel, 57% e-kirja teel ja telefonitsi 45%. Näost-näkku tahaks mõne riigiametnikuga suhelda 20% Eesti elanikest ja vaid 2% sooviksid seda teha sotsiaalmeedia teel.

Oma isikuandmeid on valmis riigiga jagama 67% eestlastest, ettevõtetega 50% ja suhtlusvõrgustikuga 15%.

Connected Citizens on EY uuring, mis viidi läbi 13 riigis ja milles vaadeldakse üha tugevamalt digitaalselt ühendatud ühiskonna väärtusi, muresid ja uskumusi, samuti tehnoloogia rolli elukvaliteedi ja majanduskasvu edendamisel, sealhulgas COVID-19 kontekstis.

Igas riigis vastas küsitlusele ca 1000 inimest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid