Julmuse ja sadismi poolest kurikuulsa komandöri Oskar Dirlewangeri juhitud diviisi jälestati nii rängalt, et nende sõjakuritegevus ajas südame pahaks isegi natsiarmee ladvikul.

Brigaad loodi 1940. aastal reaktsioonina Hitleri käsule täiendada võitlejate ridu süüdimõistetud kurjategijatega (algselt siiski vaid pisikuritegude eest karistatud meestega).