Ortofotod on töödeldud aerofotod, mis kajastavad looduses esinenud olukorda ülelennu hetkel. Nende loomiseks vajalik aeropildistamine toimub igal aastal poole Eesti kaupa – kordamööda põhja- ja lõunapoolne osa.

Maa-amet laseb suuremate asulate ortofotosid uuendada igal aastal. Kaardistuslennud (veerand Eestimaast) toimuvad ilusa ilmaga kevadel, mil maa on vabanenud lumikattest ja taimestikuga veel katmata. Varasuvel, mil puud on lehtes, katavad lennud metsade seire eesmärgil teise veerandi riigist.

Ortofotode lahutusvõime jääb vahemikku 10–25 sentimeetrit, tiheasustusaladel on see suurem ja hajaasustuses väiksem.

Ortofotodega saab tutvuda maa-ameti kaardirakenduses või WMS-teenuses ja neid saab alla laadida avaandmetena.

Pilt: Maa-amet