Sotsisaalministeeriumi IT-üksus TEHIK oli loonud süsteemi, kus enne 21. oktoobrit 2021 Eestis loodud ja seni uuendamata ELi vaktsineerimise tõendi tehniline kehtivus lõpeb juba kuus kuud pärast selle loomist. Mitte aga aasta pärast, nagu valitsuse korralduse kohaselt tõendid kehtima peaks.

See tähendab, et reisimiseks peab patsiendiportaalis digilugu.ee looma uue vaktsineerimise tõendi, kuid Eestis saab jätkata tõendite kasutamist, kui tõendit kontrollitakse teenuspakkuja juures veebilehe kontroll.digilugu.ee kaudu. TEHIK ei ole seni teatavasti loonud äppi, millega koroonatõendeid kontrollida, ja nii kasutavad väga paljud söögikohad, kultuuriasutused ja spordiklubid välismaiseid äppe.

Kui inimese tõend vajab uuendamist, siis kuvatakse seda nii veebilehel kontroll.digilugu.ee kui ka patsiendiportaalis digilugu.ee. Uue tõendi kontrollimisel loetakse kõik Eestis väljastatud tõendid kehtivaks kuni 365 päeva pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist.

TEHIK on loonud ka skeemi, mis peaks inimestele selgitama, mis tõendite kehtivuse ja kontrollimisega hetkel toimub:

„Niisugust erandit ei saa Eesti riik sisse viia teiste riikide poolt loodud tõendi kontrollimiseks mõeldud rakendustes, mis tähendab, et välisriikides loetakse need tõendid pool aastat pärast loomist siiski kehtetuks. Paneme kõigile välisriiki reisijatele südamele, et looksite endale juba enne reisi digilugu.ee kaudu uue vaktsineerimise tõendi vältimaks sekeldusi piiriületusel ja välisriigis viibides," rääkis TEHIKu tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus.

Kuna Eesti ettevõtetest suur osa kasutab COVIDi tõendite kontrollimiseks välismaiseid rakendusi, mis tähendab, et ka neis ei näidata rohkem kui pool aastat vanu tõendeid enam kehtivatena.

„Soovitame kõigil Eestis tegutsevatel ettevõtjatel kasutada siiski Eesti riigi poolt välja töötatud tõendi lugemise rakendust kontroll.digilugu.ee, sest igal riigil on vaktsineerimistõendite kehtivusel omad erandid ning Eestis annab õige vastuse just riigi poolt väljatöötatud rakenduse kasutamine," ütles Jaagus.

Miks loodi Eestis vaktsineerimistõendid vaid kehtivusega kuus kuud? Vastab Tõnis Jaagus: „See oli tol hetkel meie parim teadmine, ka vaktsiinide toimeaja osas ei olnud veel täit teadmist ja tehniline ajapiirang ongi riigiti erinev, näiteks Norras seati ajapiiranguks 90 päeva, Rootsis 180 ja Tšehhis 365 päeva. Sellel hetkel valis Eesti väärtuseks 180 päeva.“

Alates 21. oktoobrist 2021 luuakse Eestis kõik ELi COVIDi vaktsineerimistõendid pikema tehnilise kehtivusega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid