Soccernet.ee tegevjuht Jonas Grauberg vastas Forte päringule, et leke leidis tõepoolest aset, aga mitte põhikeskkonnas, vaid hoopis sellega seotud foorumis.

"Saime Eesti arvutivõrkudes toimuvaid küberintsidente tuvastava ja jälgiva CERT-EE käest teavituse, et Soccernet.ee foorumi andmetes on toimunud leke.

Siinkohal soovime täpsustada, et leke ei toimunud Soccernet.ee portaalis, vaid Soccernet.ee’ga seotud foorumis, mis on portaalist eraldiseisev üksus," kinnitas Grauberg.

Tegevjuht märkis, et tiim saatis kõigile kasutajatele vastava teavituse ja võttis kasutusele ettevaatusabinõud, et kõrvaldada leke ja vältida selle kordumise võimalikkust.

"Lisaks nõuetekohasele teavitustööle oleme erinevate kasutajatega ka personaalselt suhelnud ning operatiivset infot jaganud," ütles ta.

Esialgsel hinnangul ütleb tiim, et leke tulenes foorumi käigushoidmiseks kasutatava platvormi turvaaugust.

"Mõistagi vabandame foorumi kasutajate ees, sest igasugune andmeleke on tõsine, vaatamata andmete sisust ja mahust," võttis Grauberg teema kokku.