Varemed leiti maetuna teise, Egiptust aastatel 2400–2370 e.m.a. valitsenud 5. dünastia 6. kuninga Nyuserre Ini (ka Niuserre Ini, Neuserre Ini) auks ehitatud templi alla. Too tempel avastati juba 1898. aastal.

Vanema templi rusudes leidus mh pitsereid, millele on graveeritud kuningate nimed, mitu tosinat tervet õllekannu ning osaliselt hävinenud lubjakivist lävepakk ja sissekäigu-portikus.

Muistsed pealiskirjad annavad mõista, et Egiptuse viienda dünastia vaaraod rajasid kuus päikesetemplit. Erinevalt püramiididest, mis muinasegiptlaste uskumuse kohaselt tagasid kuningale jumalastaatuse hauataguses elus, ülendasid päikesetemplid valitsejaid jumalateks juba nende eluajal.

Varem on tuvastatud vaid kaks seesugust rajatist. Üks neist on Nyuserre Ini tempel. Teine, läheduses paiknev tempel on rajatud 5. dünastia 1. kuninga Userkafi auks ja kaevati välja 1960. aastatel. Seni pole selge, millisele vaaraole oli pühendatud hiljuti avastatud kolmas tempel.

Viiendale dünastiale ainuomaseid päikesetempleid ehitati kuuele seitsmest tolle perioodi vaaraost. Templid seostasid kuningaid päikesejumala Re või Ra’ga.

Sarnaselt püramiidikompleksidele kuulus nende rajatiste juurde eraldi töötajaskond ja põllumaa. Pühadel päevadel toodi templitesse andameid.

Nyuserre Ini auks ehitatud templi varemed, mille alt avastati uus, veelgi vanem tempel (foto: Flickr / kairoinfo4u)

Mõned teadlased on oletanud, et need kuus püramiidi ei olnud eraldiseisvad hooned. Arvati, et vaaraod võisid lihtsalt varasemaid templeid ümber nimetada ja kohandada. Nagu hiljutised väljakaevamised selgelt näitavad, oli Nyuserre Ini templi all paiknev hoone tegelikult siiski eraldine rajatis.

Muude leiude nagu pitserite ja õllekannude dateerimine aitas kinnitada oletust, et äsja välja kaevatud tempel oli Nyuserre Ini templist oluliselt vanem.

Kahe hoone põhiplaanid olid sarnased, kuid vanem oli ehitatud mudatellistest, teine aga kivist. Tõenäoliselt kasutati ka teiste päikesetemplite rajamiseks mudatelliseid, mis on suhteliselt kergesti hävinev materjal.

„See võib olla soodustanud nende kadumist sajandite vältel. Enamgi veel – mudatellistest hooneid on lihtne lammutada ja muude rajatiste alla matta, nagu ilmselt juhtus meie avastatud templiga,” märkis väljakaevamiste juhataja asetäitja, Poola teaduste akadeemia arheoloog Massimiliano Nuzzolo.