Muutused ilmneksid nii juhul, kui inimesed liiguksid praegusest märksa kiiremini, kui ka siis, kui valguse kiirus väheneks. Mõlemal juhul liiguksime me valguse kiirusele lähenevatel kiirustel.