Metallurg, kes kunagi vastutas USA mereväe allveelaevades kasutatava terase kontrollimise eest, tunnistas end süüdi terase vastupidavuse kohta kogutud andmete võltsimises rohkem kui kolme kümnendi vältel.

67-aastane endine metallurgiaosakonna ülem Elaine Marie Thomas töötas aastatel 1985–2017 Bradkeni valukojas, mis varustas USA mereväge valuterasest allveelaevakeredega.

Sel perioodil oli ta vastutav valuterasest komponentide tugevuse ja vastupidavuse testimise eest. Vastavad testid tuli läbi viia väga külmal temperatuuril (-70 °C), mis pidi tagama materjali vastupidavuse isegi kokkupõrke puhul või muudes ohtlikes olukordades.

Thomas leidis, et taluvuskatsete läbiviimine nii äärmuslikes tingimustes on rumalus ning salvestas võltspositiivseid katsetulemusi eesmärgiga jätta mulje, et valuterasest laevakered on vastupidavamad, kui nad tegelikult olla võisid.

Ta võltsis tulemusi vähemalt 240 juhul, mis prokuröride osutusel kujutab endast arvestatavat protsenti Bradkeni poolt USA mereväele toodetud allveelaevakorpustest.

Hoolimata sellest, et valukoda 2008. aastal omanikku vahetas, ei tulnud tõendid Thomase petturlikest kommetest päevavalgele enne 2017. aastat, mil üks laboritöötaja avastas, et naine oli terase testimiskaartide sissekandeid muutnud.

USA riigiprokuratuur esitas Thomase vastu kriminaalsüüdistuse riigi ulatuslikus petmises. Mereväe esialgse Thomase väärtegudele keskendunud juurdluse käigus selgus ka, et Bradkeni valukoda oli mereväele esitanud arveid eeldusel, et nende müüdud laevakered vastavad rangetele standarditele, millele nad tegelikult kunagi ei vastanud.

Bradkenile on esitatud nõudmine minna mereväega kokkuleppemenetlusele, mille tingimused näevad ette, et ettevõte paneb kokku kokkuleppe- ja riskikomitee ning värbab tööle inimesed, kelle ülesanne on kontrollida laboratoorsete katsete läbiviimist ja nende tulemuste seiramist.

2020. aastal leppis Thomas prokuratuuriga kokku süüdistuse edasilükkamises tingimusel, et ta tunnistab enda süüd testide tulemuste võltsimisel ja nõustub teatud hüvitusmeetmetega, sh trahvide maksmisega 10,8 miljoni dollari (hetkel u 9,56 miljoni euro) ulatuses.

Kui naine nõustub kokkuleppe tingimusi täies ulatuses täitma, võimaldab see USA valitsusel pärast kolme aasta möödumist kõik kriminaalsüüdistused tühistada.

Õnneks pole ükski Thomase kontrolli läbinud allveelaevakerest seni üles öelnud. Pärast võltsitud testimistulemuste ilmsikstulekut on USA merevägi suurte kulutuste hinnaga rakendanud meetmeid selleks, et kriminaalsest lohakusest mõjutatud aluste kasutamine oleks turvaline.

Otsus Thomase süüasjas langetatakse 2022. aasta veebruaris. Lisaks miljoni dollari (880 000 euro) suurusele trahvile võib teda oodata kuni kümne aasta pikkune vabadusekaotus.