Komitee soovitas anda Ronaprevele müügiloa COVID-19 raviks täiskasvanutel ja vähemalt 12-aastastel ja 40 kg kaaluvatel noorukitel, kes ei vaja lisahapniku manustamist ning kellel esineb suurem risk raskema haiguskulu tekkeks.

Ronaprevet võib samuti kasutada COVID-19 ennetamiseks 12-aastastel ja vanematel isikutel, kes kaaluvad vähemalt 40 kg. Müügiloa taotluse esitas ettevõte Roche Registration GmbH.

Regkironale soovitas komitee anda müügiloa COVID-19 raviks täiskasvanutel, kes ei vaja lisahapniku manustamist ning kellel esineb suurem risk raskema haiguskulu tekkeks. Regkirona müügiloataotluse esitas Celltrion Healthcare Hungary Kft.

Ronapreve ja Regkirona on esimesed COVID-19 raviks mõeldud monoklonaalseid antikehasid sisaldavad ravimid, millele CHMP on andnud positiivse hinnangu.

COVID-19 raviks on praegu Euroopa Liidus müügiluba ravimil Veklury (remdesiviir).

Monoklonaalsed antikehad on valgud, mis seonduvad kindla sihtmärgiga - antud juhul SARS-CoV-2 ogavalguga, mille kaudu siseneb viirus inimese rakkudesse.

CHMP hindas andmeid, mis näitasid, et ravi Ronapreve või Regkironaga vähendas märkimisväärselt nende COVID-19 patsientide hospitaliseerimist või suremust, kellel oli risk raske haiguskulu tekkeks. Lisaks näidati teises uuringus, et Ronapreve vähendas COVID-19 tekke võimalust, kui sama leibkonna liige oli SARS-CoV-2 viirusega nakatunud.

CMHP hinnang saadetakse Euroopa Komisjonile müügilubade otsuste tegemiseks.

Ekspress on kirjutanud, et USAs on ravim Ronapreve hädaolukorra-heakskiidu saanud juba 2020. aasta novembris. Ilmselt saab see heakskiidu veel selle aasta sees ka Euroopa Liidus.

Ravimi arendamiseks uuriti COVIDit põdenud ja tervenenud inimestel tekkinud antikehi. Samuti uuriti antikehi immuniseeritud ja geneetiliselt muundatud hiirtel. Välja valiti kaks võimekat antikeha, millest üks sai nime kasirivimab ja teine imdevimab. Seejärel loodi rakud, kasutades väljavalitud antikehade geene ning siis asuti rakke tohututes kogustes paljundama.

Kõige kuulsam patsient on USA eelmine president Donald Trump, kes pärast koroonast tervenemist rääkis, et just Regeneroni ravim päästis ta. Tegelikult manustati presidendile päris muljetavaldav kokteil ravimeid - on raske hinnata, milline neist enim efektiivsust näitas.