Neljanädalase perioodi andmete analüüs 4. septembrist 1. oktoobrini näitab, et vaktsineerimisel oli tugev kaitsev toime igas vanuses. Kuigi mõju oli vanuserühmade lõikes erinev, oli see kõige tugevam nooremates rühmades - koroonasse suremise risk oli 30-aastastel vaktsineerimata inimestel 23 korda suurem ja 40-aastastel inimestel koguni 55 korda suurem kui nende vaktsineeritud eakaaslastel, selgub uuringu tulemustest.

Täielikult vaktsineeritud 18-29-aastaste inimeste seas suri COVID-19-sse sel perioodil alla 10 inimese, sama vanuserühma vaktsineerimata inimeste seas suri aga 84 inimest.

"See analüüs kvantifitseerib selle, mida oleme juba kuid teadnud," ütles osariigi peaepidemioloog Jennifer Shuford. „COVID-19 vaktsiinid teevad suurepärast tööd, kaitstes inimesi haigestumiste ja COVID-19-sse suremise eest. Vaktsineerimine on endiselt parim viis kaitsta ennast ja oma lähedasi selle surmava haiguse eest."

Uuringust lähemalt.

See sai alguse 15. jaanuaril ja vältas kuni 1. oktoobrini. Analüüsiti elektrooniliste laboriaruannete, surmatunnistuste ja riikliku immuniseerimisregistri andmeid ning keskenduti eelkõige neljale nädalale 4. septembrist 1. oktoobrini, mil Texases seni nakkavaim viiruse deltavariant.

Peamised leiud 4. septembrist 1. oktoobrini 2021:

Vaktsineerimata inimestel oli tõenäosus COVID-19-sse nakatuda 13 korda suurem kui täielikult vaktsineeritud inimestel.

Vaktsineerimata inimestel saabus COVID-19-ga seotud surm 20 korda tõenäolisemalt kui täielikult vaktsineeritud inimestel.

Septembris surid 40. eluaastastes inimesed koroonasse 55 korda suurema tõenäosusega võrreldes samaealiste täielikult vaktsineeritud inimestega.

75-aastastel ja vanematel vaktsineerimata inimestel oli 12 korda suurem tõenäosus surra kui nende vaktsineeritud eakaaslastel.

Kui vaadata kogu uuringuperioodi, siis 15. jaanuarist 1. oktoobrini oli vaktsineerimata inimestel 45 korda suurem tõenäosus nakatuda COVID-19-sse kui täielikult vaktsineeritud inimestel. Samal perdioodil oli vaktsineerimata inimestel 40 korda suurem tõenäosus COVID-19-ga seotud surmaks kui täielikult vaktsineeritud inimestel.

Mis puutub viiruse deltavarianti võrreldes selle eelkäijatega, siis olenemata vaktsineerimise staatusest oli Texase elanikel augustis võrreldes aprilliga neli kuni viis korda suurem tõenäosus COVID-19-sse nakatuda või sellesse surra.

Uuringut saab täies mahus lugeda siit.