„Üle Eesti kasutati valimisjaoskondades kokku 1375 arvutit ja 400 printerit," ütles Fortele registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) esindaja Heilika Kutsch.

RIK ei olnud aga kogu selle tehnika omanikuks. Vajaminevad seadmed renditi lühiajaliselt valimiste tarbeks Telialt.

Kutschi sõnul koguti pärast valimisi kõik seadmed kokku, need tühjendatakse nüüd turvaliselt ning tagastatakse Teliale.

Uurisime Telialt, mida plaanib ettevõte nii suure hulga kasutatud tehnikaga edasi teha.

„Nende seadmete näol oli tegu juba varasemalt kasutatud seadmetega," märkis Telia pressiesindaja Raigo Neudorf.

„Nüüd läbivad need korraliku puhastuse ning lähevad uuele ringile. Näiteks osa seadmeid läheb lastekaitse liidule, osaliselt kasutatakse neid aga tuleva aasta rahvaloendusel," täpsustas Neudorf.

RIK korraldas kohalike valimiste valimisnädalal valimisjaoskondades arvutite kasutamise, et võimaldada komisjonidel juurdepääs üle-eestilisele elektroonilisele valijate nimekirjale. Loodud oli keskkond, milles said jaoskonna töötajad teha iga valija hääle andmise kohta märke paberi asemel arvutis asuvasse nimekirja.

„Seadmeid ja andmesideühendust puudutavaid intsidente, mis oleksid jaoskondade tööd taksitanud, meie poolt ei esinenud," märkis RIKi direktor Mehis Sihvart.

Küll aga esines 16. oktoobris tõrge valimiste infosüsteemis ja seda riigi infosüsteemide ameti (RIA) turvakaalutlustel seatud piirangu tõttu, mis ei lubanud liiga palju päringuid teha ühelt IP-aadressilt.