Libarakenduse loonud isik on valimisteenistusele teada, tema hääl tühistati ning see lahutati e-häälte üldarvust.

Valimisteenistuse töötaja selgituse kohaselt saadetakse kõik krüptogrammid kogumisteenusesse ehk Riigi Infosüsteemi Ametisse. Seal kontrollib süsteem, et kõik need oleksid pärit ja tehtud avaliku võtmega.

Tulemustes ilmnes aga, et üks e-hääletamise sedelitest oli kehtetu - ehk selle krüptogrammi ei olnud võimalik privaatvõtmega avada.

Selleks, et võltsrakenduse abil antud hääl sai jõuda valimiste süsteemi, pidi selle looja teadma IP-aadressi, kuhu info saata.

See tähendab, et kui valmised.ee lehel on uudise kirjutamise hetkel antud e-häälte arv 275 587, siis tegelikult saab see olema 275 586.

Juba päeval oli tühistatud 99 e-häält, neist kuus olid antud enne e-hääletamise algust esmaspäeval kell 9.00. Ülejäänute puhul ei olnud mingil põhjusel tekkinud häälele sertifitseerimiskinnitust ja ajatemplit - kogumisteenus ei saanud määratud aja jooksul vastust SK ID Solutionsi ajatempli teenuselt - need valijad said valijarakenduselt veateate, et hääletamine ei õnnestunud ja neil oli võimalik uuesti e-hääletada.