TA teatel on astronoomia ja astrofüüsika valdkonnas on kandidaate kaks, kultuuriajaloos viis, rahvatervises üheksa ning tehnika- ja arvutiteadustes neli.

Atronoomia ja astrofüüsika valdkonnas on kandidaatideks Gert Hütsi ja Elmo Tempel, kultuuriajaloo valdkonnas Mare Kõiva, Marju Kõivupuu, Ene Kõresaar, Taavi Pae ja Marek Tamm. Rahvatervise valdkonnas soovivad akadeemikuks saada Helle Karro, Tuuli Käämbre, Maris Laan, Mall Leinsalu, Irja Lutsar, Pärt Peterson, Merike Sisask, Anneli Uusküla ja Margus Viigimaa. Tehnika ja arvutiteaduste alal on akadeemikukandidaatideks Alvo Aabloo, Peeter Laud, Dmitri Nešumajev ja Dmitri Vinnikov.

Kõige tuntum akadeemikukandidaat on kahtlematult Irja Lutsar, kelle esitas sellele kohale Tartu ülikooli senat. Lutsar on lõpetanud 1978. aastal Tartu ülikooli pediaatria erialal ning aastal 1995 kaitses ta samas ülikoolis meditsiiniteaduste doktori kraadi. Alates 2016. aastast on ta bio- ja siirdemeditsiini instituudi meditsiinilise mikrobioloogia professor ning osakonnajuhataja.

Irja Lutsari peamisteks uurimisvaldkondadeks on olnud neonataalsed infektsioonid, nende antibakteriaalne ravi, antibiootikumide farmakokineetika ja farmakodünaamika ning aktuaalsed viirusinfektsioonid. Ta on valitsust nõustava teadusnõukoja juht, Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige ja Tartu ülikooli senati liige. Tema kontol on 155 teaduslikku publikatsiooni.

Teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul on akadeemia täpselt nii tugev, kui tugev on tema liikmeskond. „Uute liikmete erialade määratlemisel lähtume ennekõike Eesti vajadustest ja täitmist vajavatest lünkadest akadeemia kui terviku kompetentsis. Eesmärk on olla valmis igal ajal riigile ja selle asutustele head nõu andma. Selline lähtekoht eeldab, et väljakuulutatud valdkondades oleks Eestis olemas mitmed väljapaistvad teadlased," selgitas ta.

„Erialade valikud tehakse vähemalt pool aastat enne valimisi. Enamasti sünnivad need aga mitmeid aastaid kestnud arutluste tulemusena. Püüame hoida tasakaalu loodus- ja sotsiaalteaduste vahel. Sel aastal sõelale jäänud erialade nimetusi mõjutas selgelt kroonviiruse pandeemia kogemusest tõukuv tõdemus: inimeste tervist ähvardavaid ohtusid tuleb leevendada juba eos ning selleks vajame tipptasemel teadmisi ja oskusi," ütles Soomere.

Uute akadeemikute valimised kuulutati välja juunis, konkursi tähtajaks 1. oktoobril oli akadeemiasse laekunud 23 avaldust 20 kandidaadiga.

Akadeemikukandidaatide esitamise õigus on Eesti ülikoolidel, teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel, samuti akadeemia liikmetel.

Üles seatud kandidaadid tutvustavad end ka konverentsil, mis on plaanis korraldada kahel päeval: 27. oktoobril saab tutvuda rahvatervise valdkonna kandidaatide ja 2. novembril ülejäänud valdkondade kandidaatidega. Mõlemad konverentsid kantakse otse üle akadeemia veebilehel.

Kandidaatide seast teevad akadeemikud valiku teaduste akadeemia üldkogul 8. detsembril. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.

Kõigi kandidaatide nimekirja ja tutvustava info leiab teaduste akadeemia veebilehelt.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid