Alustuseks märkigem, et kõik seitse neis kahes kohtuasjas kaebajatena osalevat inimest, kelle suhtes määrused kehtima hakkasi, ei ole COVID-19 vastu vaktsineeritud, ent on selle haiguse läbi põdenud rohkem kui 180 päeva tagasi. Ehk teisisõnu on tegemist inimestega, kellele valitsuse korraldustega kehtestatud erinevad piirangud kuni eilseni täiel määral kehtisid.

Kõik kaebajad ühendab ka see, et nad esitasid kohtule koos kaebusega SYNLAB Eesti väljastatud tõendi, mis kinnitab antikehade olemasolu nende veres.

Lähemalt kohtuasjade juurde.

Valitsus andis käesoleva aasta 28. mail välja korralduse numbriga 212, millega kehtestas karantiini eeskirjad koroonahaigetele ja nende lähikontaktsetele. Kohtus vaidlustati selle korralduse punkti 5 alapunkti 1 osa, mis räägib sellest, et piirangud ei kehti lähikontaktsele, kui  tema negatiivsest koroonatestist ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva.