Mobiiltelefoni numbriliikuvuse protsess lüheneb 7-24 tööpäevalt 4-5 tööpäevani ning tavatelefoni numbri või teenusnumbri liikuvuse puhul 7-39 tööpäevalt 4-7 tööpäevani.

Uue korra järgi peab vastuvõtjaoperaator pärast kliendilt avalduse saamist esitama doonoroperaatorile - ehk operaatorile, kelle juurest klient lahkub - numbri teisaldamise taotluse ühe tööpäeva jooksul varasema kolme asemel.

Numbri tehniline liigutamine ehk see hetk, mil telefon on tumm, võtab ka edaspidi aega 15 minutit ning see tehakse ära öösel.