Kõnealuse määruse üldine norm näeb ette, et piiratud tasemel salastatud teavet töödelda avalikus ruumis möödapääsmatu vajaduse korral operatiivseks edastamiseks või vastuvõtmiseks juhul, kui selleks kasutatakse välisluureameti poolt heaks kiidetud ehk „akrediteeritud" süsteemi.

Uuendus loog aga erandi: salateavet võib liigutada avalikus ruumis ka muul ajal kui möödapääsmatus olukorras, aga seda juhul, kui selleks kasutatakse eelmärgitud akrediteeritud süsteemi osaks olevat mobiiltelefoni.

Sellise mobiiltelefoniga - väga tõenäoliselt ei ole tegemist mõne Hiina tootja seadmega - võib töödelda piiratud tasemel salastatud teavet selle edastamiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes juhtudel. Sellise mobiiliga on lubatud teavet liigutada nii kõne kui ka sõnumite abil.

Välisluureamet kinnitas valitsusele enne otsuse langetamist, et tal on selleks sobilikke mobiiltelefone hõlmav töötlussüsteem olemas ning paika on pandud ka lisaturvameetmed.

„Eelnõu rakendamisel paraneb olulisel määral salastatud teabe käideldavus. Sellel on positiivne mõju riigi julgeolekule, sest riigi julgeoleku seisukohalt olulisi otsuseid tegevatel isikutel (eelkõige riigi- ja valitsusasutuste juhtkond) on võimalik vahetada otsuste aluseks olevat salastatud teavet senisest sagedamatel juhtudel," seisab muudatuste autorite koostatud seletuskirjas.

Riigikantselei leiab, et muudatused võivad mobiiltelefonide kasutajate käitumises kaasa tuua väiksemaid muudatusi, „kuid ei vaja kohanemist".

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid