EdTech Estonia on Eesti haridustehnoloogia ettevõtete katuseorganisatsioon, mis koondab 34 erinevat hariduse edendamise ettevõtet. Kõigil neil on ühine siht: personaliseerida Eestis omandatav haridus, tuua turule erinevaid usaldusväärseid teenuspakkujaid, luua võimalusi tippteadlaste kaasamiseks edtech-ettevõtete arendamisel, teha koostööd nii era- kui avaliku sektoriga, et hõlbustada nii haridusinnovatsiooni ettevõtete rahastust kui ekspordi võimekust.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on Eestil mitu eeldust olla maailmas haridusinnovatsioonis eesrinnas: “Me oleme maailmas tuntud eelkõige kahel teemal: tugev haridussüsteem, mida kinnitavad kõrged tulemused PISA uuringus ja paindlik e-riik. Need kaks tugevust kokku pannes saame muuta kvaliteetse hariduse kättesaadavust maailmas ja ühtlasi õpiradu individuaalsemaks.”

Senine koostöö EdTech Estonia, Startup Estonia ning Haridus- ja Noorteameti vahel on loonud suurepärase pinnase haridustehnoloogiliste lahenduste edendamiseks ja eelduse, et ainuüksi selle sektori ekspordikäive võib aastaks 2030 kasvada 1 miljardi euroni. Nii on korraldatava häkatoni eesmärk 48 tunni jooksul meeskondlikult välja töötada ja ära katsetada uudsed hariduse kättesaadavust toetavad lahendused täna olemasolevatele probleemidele ning tagada parimate ideede areng läbi häkatoni kõrvale loodud mentorlusprogrammi. “Häkatoni juurde kuuluv mentorlusprogramm vältab kolm kuud ja on mõeldud parimatele tiimidele oma ideede arendusega intensiivselt edasiliikumiseks. Mentorite hulka kuuluvad teiste seas näiteks ingelinvestorid Jaanika Merilo, Märt Lume ja paljud teised,” sõnab häkatoni peakorraldaja ja EdTech Estonia juhatuse liige Maria Rahamägi.

Ka Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter leiab, et nii tööturg kui ootused töötajale on muutumas: “Tööandjad ootavad inimesi, kes on probleemilahendajad, julged ja loovad mõtlejad. Kuid kel on samal ajal ka tugev põhi reaalainetes, füüsikas, keemias, loodusteadustes. Õpetajate rolli tänaste noorte ja tulevastel tööturule sisenejate toimetulekus on raske alahinnata. Kui soovime noortes tekitada huvi näiteks füüsika vastu, tuleb seda teha põhikooli esimestest aastatest.“ “Väljakutse lahendamiseks tuleb meil võimaldada kõikidele põhikooli õpilastele ligipääs parimale reaalainete õpipraktikale sõltumata nende kooli asukohast ja digitaalsetest võimalustest. Just selliseid väljakutseid EdTech lahendab ning just sel põhjusel otsustasime ka Eesti Energias algatusele õla alla panna,” lisab ta.

Seekordne haridustehnoloogia häkaton toimub online-sündmusena ja on suunatud osalejatele nii Eestist kui lähiriikidest. Sündmus leiab aset inglise keeles, kuid valdav enamus mentoritest juhendab tiime ka eesti keeles. Osalema oodatakse kõiki iduettevõtluse ja haridustehnoloogia fänne, kes end hariduse uuendamise ja edendamisega alles siduda soovivad või juba pikemalt selles vallas tegutsenud on. Kõik innukad ja motiveeritud on oodatud!

Rohkem infot ja registreerimise leiab SIIT

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid