Läti Bikernieki võistlusrajal on juba püsti pandud piiriülese liikuvuse simulatsiooniruum, kus kasutatakse Läti LMT ja Eesti Telia 5G võrke, et jäljendada autode liikumist ühe riigi võrgust teise. 20. augustil viidi läbi ka ühe auto kaugjuhtimise katse LMT 5G võrgus Cesises.

„See sõiduki kaugjuhtimise edukas katse näitab, et isejuhtivate sõidukite käitamine 5G võrgus pole mitte ainult võimalik, vaid ka kiiresti lähenev reaalsus," ütles LMT innovatsioonijuht Artūrs Lindenbergs.

Piiriületusel peab toimuma autode hetkeline üleminek ühe riigi 5G-võrgust teise ja see on telekomidele suur väljakutse ainuüksi seetõttu, kuna piirialadel on tavaliselt nõrgem mobiililevi.

Selleks käivitatigi 1. septembril projekt 5G-Routes, milles lööb kaasa 21 partnerit Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Planeeritavale 5G-koridorile anti nimeks „Via Baltic North".

Telia Eesti 5G programmi juht Margus Krupp ütles Fortele, et kui LMT ja Telia virtuaalse piiriületuse testid Bikerniekis on edukad, toimuvad järgmise sammuna katsetused juba päris 5G võrgus, mis leiavad aset päris liiklusega Valga/Valka piirkonnas.

„Nende katsetuste käigus testitakse autonoomsete sõidukite piiriületust, kus sõidukid suhtlevad omavahel ohutu möödasõidu ja reavahetuse sooritamiseks, suhtlevad liiklusmärkidega ning saavad infot liiklusolukorrast," ütles Krupp.

Plaanis on testida autonoomsete autorongide piiriületust, kus sõidukid liiguvad minimaalsete pikivahedega ning mille puhul on reaalajas toimuv andmevahetus ülioluline.

Lisaks testidele maismaal on 5G Routes projekti eesmärgiks katsetada 5G lahendusi ka merel. Selle tarbeks kaetakse Tallinna ja Helsingi vaheline laevamarsruut 5G leviga ning erinevaid katsetusi tehakse kogu teekonna ulatuses.

Telia roll on juhtida projekti disainifaasis, kus pannakse paika täpsed kasutusjuhud, mida testitakse, ning 5G võrgu disain, millel lahendusi testitakse. Lisaks vastutab Telia 5G võrgu ehitamise eest ning tagab teenuse toimimise Eestis ja Soomes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid