Terviseameti peahoone peaprojekteerijaks oli Riigi Kinnisvara hanke tulemusel ettevõte nimega Estkonsult ning ehitusprojekti koostajaks ja ehitajaks AS Oma Ehitaja, omanikujärelevalvet tegi Riigi Kinnisvara tellimusel AS Sweco EST OÜ . Meenutame, et riigikantselei uurimisraport ettevõtjate tegevusele terviseameti hoone ja selle külmaruumide rajamisel oli olnud hävitav.

Sõna-sõnalt oli raportis kirjas järgmine: „Põhiprojekti kohaselt ei ole olemasolevad külmlaod projekteeritud heaks ehitustavaks oleva ruum-ruumis põhimõttel. Külmlaod on vastavalt ehitusprojektile eraldatud üksteisest ebapiisava soojustusega, muu kasutamisviisiga kõrvalruumidest 60 mm sandwich-paneelidega (minimaalselt peaks olema 120 mm), mis ei taga piisavat soojustust, ja tekib liigne niiskus. Paigaldatud uksed ei vasta külmladude ustele esitatavatele nõuetele. Välisseina sisesein ei ole üldse soojustatud. Laes on kasutatud 100 mm sandwich-paneeli, mis ei olnud ettenähtud külmlaos kasutamiseks. Tegemist ei ole ka energiasäästliku lahendusega."

Estkonsulti juhataja Heiki Meos andis neid karme sõnu Fortele kommenteerides edasi selge sõnumi: jahelaod projekteeriti põhiprojekti staadiumis tellija soovidele vastavalt.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid