„Rahandusministeerium ja Riiki Kinnisvara AS on koostöös alustanud analüüsi vastavalt valitsuse otsusele. Anname omalt poolt parima, et protsessiga võimalikult kiiresti edasi liikuda," ütles Fortele rahandusministeeriumi esindaja Kristina Haavala.

Riigikantselei raporti kohaselt oli terviseameti hoone peaprojekteerijaks OÜ EstKONSULT ning tööprojekti projekteerijaks AS Oma Ehitaja.

Nende vastutada oli, et ehitataks külmaruumid, milles peab olema tagatud ravimiladude temperatuur ööpäevaringsel põhimõttel 365 päeval aastas. Neile ei saanud teadmata olla näiteks asjaolu, et sellised ruumid tuleb ehitada hea tava kohaselt ruum-ruumis põhimõttel seda aga ei tehtud.

Raportist selgus ka, et külmaruume ehitas Oma Ehitaja alltöövõtja TK Element OÜ, millel puudus majandustegevuse registri registreering.

Juhtumi ajal varustas üldventilatsioon vale soojusisolatsiooniga külmladu 1518 °C õhuga ja toimiv põrandaküte eraldades ruumi täiendavalt soojusenergiat.

Nii lülitus 21. juunil välja terviseameti külmaladu nr 112, kui selle temperatuur oli tõusnud mitu päeva, kandus sellest üle soojus ka kõrvalasuvasse lattu 111, mis tõi kaasa ka selle ruumi seadme seiskumise.

Mõlema ruumi külmaseadmed lülitusid välja külmaainelekke tõttu, arvatakse, et leke tekkis keevisühenduse järgi andmisest kõrge rõhu tõttu.

Soojus kandus aga ühest ruumist teise, kuna külmlaod ei olnud eraldatud üksteisest piisava soojustusega (olid 60 mm sandwich-paneel, minimaalselt peaks olema 120 mm). Välisseina sisesein ei olnud aga üldse soojustatud. Laes on kasutatud 100 mm sandwich-paneeli, mis ei olnud ettenähtud külmlaos kasutamiseks.

Ehitustöövõtulepingust tulenev nõude tähtaeg on viis aastat töövõtulepingu täitmisest alates. "Külmladude ehitamisel on ehitustöövõtulepingu peatöövõtja Oma Ehitaja AS rikkunud nii lepingust tulenevaid nõudeid kui ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid," leiab riigikantselei raport.

Esialgsete andmete kohaselt on külmaladudes juhtunu tõttu terviseameti maha kandva varu suurus 148 069,58 eurot ja varude taastamise määr 2 856 395,73 eurot.

Terviseminister Tanel Kiik lubas eelmisel nädalal, et hiljemalt sel nädalal annab ta teada oma otsusest, kes juhtunu eest eest peaks riigi poolelt vastutama. Artikli avaldamise hetkeks ei olnud ta seda teinud ning sotsiaalministeerium ei vastanud ka Forte sellekohasele arupärimisele.

Temperatuur ületas norme jube 2018. aasta suvel

Terviseameti külmutussüsteemide tehnohoolduse hoolduspäevikust selgub, et juba 2018. aastal on korduvalt külmladude külmutusseadmed seiskunud.

20.07.2018 on näiteks fikseeritud märkus „Süsteemide paigaldaja TRV keerab pressostaadi maksimumini. 111, 112, 113 seadmed töötavad piiri peal.“

On selgunud, et näiteks ruumis 111 on korduvalt olnud temperatuur maksimaalsest lubatud temperatuurist kõrgem vahemikus 12.07.20.07.2018.

Terviseameti esindaja Imre Kaas kinnitas Fortele, et sel ajal selles ruumis ravimeid ei olnud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid