Alar Karise vikipeedia artikkel väidab, et tegemist on ühe enim tsiteeritud Eesti teadlasega, mis on väga vana info ja tänapäeval ei pea enam paika. Google Scholari andmetel on Karise teadustöödele 29. augusti seisuga viidatud 4198 korral, samas kui enimviidatud eesti teadlasteks on geeniteadlased Andres Metspalu, kellel on 137 704 viidet, Tõnu Eskol 77 824 ning Reedik Mäel on 46 667 viidet. Täna meedias seoses koroonapandeemiaga palju tähelepanu pälvinud Krista Fischeril on 36 607 viidet ja Irja Lutsaril 7586 viidet. Karisest rohkem viiteid on ka teisel presidendiks saada soovinud teadlasel, mereteadlasel Tarmo Soomerel- 5598.