„Ei," kõlab Eesti ravimiameti meditsiininõuniku Alar Irsi vastus Forte küsimusele, kas Eesti või Euroopa ravimiamet on kaalunud või kaalumas ivermektiini kasutamist viirusevastasel ravil.

Irsi sõnul on viimase aasta jooksul olnud parimal juhul üks tõsiseltvõetav uuring ivermektiini kasutamise kohta koroonahaiguse raviks ning seegi andis tulemuseks negatiivse vastuse.

Ivermektiini on ka varem uuritud erinevate viiruste vastu kasutamise aspektist, tulemused on olnud vähe innustavad katseklaasis nähtud viirusevastane toime ei realiseerunud näiteks dengue viiruse puhul inimuuringuis sellest polnud inimeste ravimisel kasu.

Ivermektiin pole aga sugugi keelatud ravim, see on Eestiski retseptiravimina legaalselt kasutusel... näiteks nii loomadel kui ka inimestel suukaudsena nugiuss- ja parasiithaiguste raviks ning nahale kantuna rosaatsea korral.

Millise seisukoha on võtnud aga Euroopa ravimiagentuur (EMA)? Soovitus on ka sealtpoolt selgelt eitav. Nimelt avaldab EMA hindamisel olevate ravimite andmed regulaarselt ja ivermektiini nende hulgas siiamaani pole.

Veelgi enam: keegi pole esitanud ka avaldust selle kasutusele võtmiseks.

Agentuur on teinud ka seda ravimit puudutava avalduse.

„EMA on läbi vaadanud viimased tõendid ivermektiini kasutamise kohta COVID-19 ennetamiseks ja raviks ning jõudnud järeldusele, et olemasolevad andmed ei toeta selle kasutamist COVID-19 korral väljaspool hästi kavandatud kliinilisi uuringuid," kõlab agentuuri seisukoht.

„Ivermektiini ravimitel ei ole EL-is luba COVID-19 korral kasutamiseks ning EMA ei ole saanud ühtegi taotlust selle kasutamiseks," kinnitab agentuur.

Enne selle avalduse tegemist vaatas EMA läbi viimased avaldatud tõendid laboriuuringutest, vaatlusuuringutest, kliinilistest uuringutest ja metaanalüüsidest.

Laboratoorsetes uuringutes leiti, et ivermektiin „võib blokeerida" SARS-CoV-2, kuid ivermektiini palju suuremate kontsentratsioonide juures, kui praegu lubatud annuste korral. Kliiniliste uuringute tulemused olid aga erinevad, mõned uuringud ei näidanud kasu ja teised teatasid võimalikust kasust.

Seetõttu jõudis EMA järeldusele, et praegu kättesaadavatest tõenditest ei piisa ivermektiini kasutamiseks COVID-19 väljaspool kliinilisi uuringuid.

Ainsana lubavad ivermektiini mingil määral ja tavapärastes kogustes koroona puhul kasutada Tšehhi ja Slovakkia.