Viimase nädala jooksul on olnud vihma ja jahedat. Kas see annab lootust?

Lootust on. Kuid muidugi oleneb kohast. Paljudes paikades on vihma tulnud ja septembriks paljud liigid taastavad oma jõu. Kui sellised ilmad nagu praegu jätkuvad, küll siis tuleb sügiseks seeni ka.

Põllu puhul on nii, et kui üks aasta tuleb hea saak, siis järgmine aasta põld puhkab. Kas seentega on ka sarnane seaduspära?

Ei, seda ei ole.

Te olete nii kaua tegelenud antud teemaga ja tunnete Eesti seeneriiki nagu oma viite sõrme. Öelge palun kus asuvad Eesti parimad seenekohad?

Sõltub sellest, mida inimesed tahavad. Kui tahetakse suurt kogust, siis on meie maa põhja-, lõuna-ja idaosa selleks parimad kohad. Koguste mõttes on kehvem olukord aga näiteks saartel.