Hiina jaoks on tähtis vabaneda oma kivisöe-energia-sõltuvusest. Siht on enne 2060. aastat süsinikneutraalsuseni jõuda.

Seega ei raisanud hiidriigi valitsus aega ja valmistub käiku laskma nn maailma esimest puhast kommertskasutus-kõlbulikku tuumaelektrijaama.

Jaam kerkib kõrbes asuvasse Wuwei linna ja selle reaktoris hakkab "loksuma" uraani asemel toorium. Kütusevarrastena on kasutusel sulasoolareaktorid.

Toorium lahustatakse enne tuumakambrisse saatmist vedeldatud fluoriidsoolas. Reaktoris 600 kraadi °C juures kõrgenergia neutronite mõjul muunduvad tooriumi aatomid uraani isotoobiks 233. Viimase lõhustumise tagajärjel tekkivast kuumusest saadakse eraldi kambris elektrienergiat.

Tooriumi kasutamine on uraani kasutamisest palju ohutum, kuna vedel sool peaks suutma lekke korral tooriumi kinnihoidmiseks õhu käes piisavalt jahtuda ja tahkuda.

Ka peaksid jäägid poolestuma kõigest 500 aastaga. Uraani puhul võivad tuumajäätmed radioaktiivseks jääda isegi 10 000 aastaks.

Eriti tähtis, et tooriumi puhul ei pea jahutamiseks vett kasutama, nii et tuumajaama saaks rajada inimasustusest oluliselt kaugemale, näiteks kõrbepiirkonda nagu Wuwei puhul.

Ka on sellise jaama abil raskem tuumarelvi toota, sest jäätmete hulgas pole plutooniumi isotoopi 239. Ja lõpuks on toorium ka odavam ja kergemini saadaval kui uraan.

Jaam valmib kava kohaselt augustis ja alustab testtööd septembris. Kui kõik sujub, on kommertslik reaktor 2030. aastal valmis.

USA uuringufirma Rhodium Group andmetel tootis Hiina 2019. aastal üle veerandi ehk 27% kõigist maailma süsinikheitmetest. See olevat suurem hulk kui see, mida arenenud riigid kokku toodavad.