Ametlikus keelepruugis nimetatakse „tuvastamata õhunähtuseid” UAP-deks (ingl Unidentified Aerial Phenomena), rahvasuus aga UFO-deks ehk tundmatuteks lendavateks objektideks (Unidentified Flying Object).
Lennunduse-uurijad rõhutavad seevastu: asjaolu, et õhuruumis on märgatud nii palju tuvastamatuid objekte, märgib eelkõige üht suurt süsteemset probleemi seoses nende tuvastamisega.