Olukord muutus Euroopa Komisjoni värske rakendusmääruse tõttu, mis hakkab Eestis täismahus kehtima 1. jaanuarist 2022. Seni polnud kontrollimata õhuruumis drooni lennutamiseks transpordiameti luba vaja.

Transpordiameti infosüsteemist leiad nii võimaluse käitaja ja drooni registreerimiseks kui ka A1/A3 algpädevuse eksami tegemiseks. Vaja on läbida vaid teooriaeksam, praktilist eksamit pole kavas.

Pädevus kehtib eduka eksami järel viis aastat. Õppematerjalid on ka ameti kodulehel.

Muutub ka lubatud kõrguspiir – senise 150 meetri asemel tuleb leppida 120-ga. Kõrgemale pürgija peab selleks transpordiametilt ühekordse loa taotlema.

"Tulevikus hakkame me nõudma vastavalt riskile ja raskusastmetele kõigis kategooriates erinevaid pädevusi. Praegu on vaja omandada lihtsalt algpädevus," selgitas transpordiameti lennutegevuse osakonna vaneminspektor Mait Rõõmus.

Uue korra järgi jagunevad mehitamata õhusõidukid riskitaseme põhjal kolme kategooriasse: avatud, eri- ja sertifitseeritud (kõrgeim) kategooria. A1/A3 algpädevus lubab avatud kategooria droonidega õhureise sooritada.

Käitajaks ei pea registreeruma kahel juhul:

  • lenddroon kaalub alla 250 grammi, sellel pole kaamerat ega muud andurit, mis võiks isikuandmeid koguda
  • lenddroon-mänguasi kaalub alla 250 grammi (isegi kui sellel on kaamera)

Forte küsimusele, et mis eristab alla 250 g kaaluvat lenddrooni lenddroon-mänguasjast, vastab ameti esindaja: droon-mänguasi on põhimõtteliselt nagu droon, aga klassifitseerub mänguasja direktiivi alla. Tavaliselt olla pakile kirjutatud toy (ingl mänguasi). Oluline olla järgida seda 250 g kaalupiiri. Hea teada!
Ühekordset luba on vaja ka kontrollitud õhuruumis, lennuinfotsoonis ja maapinnast vähemalt 121 meetri kõrgusel drooni lennutades. Transpordiametiga kooskõlastamise protseduurgi kehtib edasi.

Ühekordse loa taotlemine ja mehitamata õhusõiduki kooskõlastamise protseduur vastavalt ühekordse loa tingimustele jäävad samaks.