Sel korral on õppuse kandev roll Eesti õhuväel ja Ämari lennubaasil ning õppusega tähistatakse ka NATO õhuturbe 60. aastapäeva.

Kolm korda aastas peetaval õppusel harjutatakse side- ja juhtimisprotseduure ning erinevaid õhuturbe protseduure. Õppusel mängitakse muuhulgas läbi sideühenduse katkemine ja lennuki eskortimine, aeglase õhuvahendi tuvastamine ning otsingu- ja päästetööd.

Lisaks Ämaris ja Šiauliais paiknevatele Itaalia ja Hispaania õhuturbe hävitajatele osalevad õppusel ka Soome, Saksamaa, Poola, Hispaania ja Türgi õhuväelased ning kokku üle 20 lennuvahendi.

„Ühendatud õhuoperatsioonide keskuse Uedem meeskond, võõrustav riik Eesti ning teised õppusel osalevad riigid on järjekordselt kokku pannud ühe nõudliku treeningprogrammi integreerides meie õhuseire personali liitlaste ja partneritega keerukas keskkonnas,“ ütles NATO ühendatud õhuoperatsioonide keskuse ülem kindralleitnant Klaus Habersetzer.

„Regulaarne treening ja koostöö meie regionaalsete liitlaste ja partneritega on hädavajalik kindlustamaks Balti regiooni efektiivne kaitse," lisas ta.

Ramstein Alloy õppuste sari sai alguse 2008. aastal ning fookuses on alati Balti riikide õhukaitse protseduuride harjutamine ning liitlaste ja partnerriikide vaheline koostöö. Õhuturbe missioonid kestavad tavaliselt neljakuuliste rotatsiooniga ning sellel osalevad liitlaste lennukid paikevad nii Ämari lennubaasis kui Leedus Šiauliai lennubaasis.