MKMi ja RIA eesmärk on asutuste teatel koondada kogu ettevõtjatele vajalik info ja teenused riigiportaali eesti.ee uude digiväravasse. Tõenäoliselt saab ka see olema sarnaselt praegusega vaadete või linkide kogu, mis koondab lihtsalt kokku infot teistest riigiportaalidest nagu e-maksuamet või äriregister, mis jäävad ka eraldi tegutsema.

Proud Engineers'i, kus üks võtmeisikutest on ka RIA endine töötaja Andres Kütt, ülesanne on konkreetsemalt lahendada küsimus, kuidas tekitada ettevõtte juhtidele ülevaade sellest, keda, milliste õigustega ja millistes portaalides nad on ennast volitanud esindama.

„Ettevõtte esindaja ei suhtle riigiga ainult ise, tihti volitab ta selleks oma töötajaid. On väga oluline, et ettevõtte juht omaks head ülevaadet sellest, kes kus keskkonnas volitatud on. Eriti oluliseks muutub see siis, kui volitatud isik peaks muutuma või ettevõttest lahkuma. Kindlasti maandab selline ülevaade ka personaliga seotud riske ning teeb riigiga suhtlemise kiiremaks ja mugavamaks," ütles RIA peadirektori asetäitja Margus Arm.

Ettevõttega sõlmitud lepingu maksumus on 124 928 eurot pluss käibemaks ja leping kestab kaheksa kuud. Riigihangete registris seisab, et RIA esimene hange partneri leidmiseks lõppes tegelikult lepinguta. Siis tehti samadel tingimustel kohe uus hange, millele esitasid pakkumise Proud Engineers ja Nortal ja mille võitis esimene.

Proud Engineers OÜ palgal on Äriregistri andmeil kaks inimest.