„Raudtee loodame Haapsallu ja edasi ka Rohukülani välja ehitada nii kiiresti kui võimalik. Eesti Raudtee eesmärgiks on 2021. aastal välja kuulutada kõik projekteerimishanked, mis on vajalikud Haapsalu raudtee taastamiseks aastaks 2026," ütles täna Fortele AS Eesti Raudtee juhatuse liige ja tehnikadirektor Arvo Smiltinš.

Eelmise aasta detsembris otsustas valitsus toetada Haapsalu raudtee Turba-Risti lõigu ehitust 34 miljoni euroga. Lisaks käimasolevatele Turba-Ellamaa ja Risti-Ellamaa lõikude projekteerimistele, on Eesti Raudtee sõlmimas lepingut ka Saunja-Risti raudteelõigu projekteerimiseks.

„Käesoleval aastal planeerime välja kuulutada ka ülejäänud Haapsalu raudtee taastamiseks vajalikud projekteerimishanked: Lääne-Nigula valla piir-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla. Meie sooviks on, et 2022. aasta algul oleksid kõikide lõikude põhiprojektid valmis ning edasi jääks siis juba ehitamine," ütles Smiltinš.

Kui kõik läheb plaanipäraselt ning rahastus ehitamisele on tagatud, jõuab raudtee Ristini hiljemalt 2024. aastal ning järgmised suuremad etapid oleksidki juba Haapsalu ja Rohuküla lõigud.

Smiltinš märkis, et plaanide realiseerumisel on oluline lisaks finantseeringute tagamisele ka maaküsimuste lahendamise kiirus.

Praeguse info kohaselt peaks Turba-Risti ehitamise finantseering tulema EL taaskäivitusfondist.

Valitsuse koalitsioonilepingus on kirjas: „Toetame Rail Balticu ning neljarajaliste maanteede rajamist ning jätkame raudtee väljaehitamist Rohuküla suunal."

Praegu saab rongiga sõita Turbani. Haapsaluni jääb Turbast 46,6 kilomeetrit.

2008. aastal avati Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee tammil ligi 60 km pikkune Läänemaa Tervisetee. Praegu on selle pikkus Turbast Haapsaluni 54 kilomeetrit.