Iisraelis tegutseva Ben-Gurioni ülikooli teadlaste töörühma osutusel võib kokkupuude suhteliselt kõrge taustkiirgusega olla inimese tervisele pigem kasulik kui kahjulik.

Taustkiirgus on sellist liiki ioniseeriv kiirgus, mis pärineb nii looduslikest kui ka tehislikest allikatest. Looduslik hõlmab kosmilist ja looduslikest materjalidest lähtuvat kiirgust, tehislikku tekitavad kõikvõimalikud seadmed ja sündmused meditsiinilisest röntgenkiirgusest tuumarelvakatsetusteni.

Uurijad analüüsisid USA keskkonnakaitse ameti EPA kiirgusdoosi-kalkulaatori abil kõigis 3129 USA maakonnas alates 1960. aastatest kogutud teavet taustkiirguse kohta.

Seejärel kõrvutati seda teavet USA vähistatistika-andmebaasi kogutud andmetega vähi levimuse kohta ja Washingtoni ülikooli meditsiinikeskuse tervishoiustatistika ja hindamise instituudi kogutud andmetega keskmise eluea kohta.

See, mida uurijad avastasid, oli üllatav. Tuli välja, et mõlemas soost inimestel, kes elasid kõrgema taustkiirguse-tasemega piirkondades, esines märkimisväärselt vähem kopsu-, kõhunäärme-, käärsoole- ja pärakuvähki.

„Meie tulemused näitavad, et keskmine eeldatav eluiga — rahvastiku tervise kõige integratiivsem näitaja — oli suhteliselt kõrge taustkiirgusega piirkondades elavatel inimestel keskeltläbi 2,5 aastat pikem kui neil, kes elasid madala taustkiirgusega piirkondades,“ kirjutasid autorid „Kokkupuude kõrge taustkiirgusega seondub inimestel selgelt kasulike tervisemõjudega.“

„Loogiline on eeldada, et eksisteerib ohutu kiirguse lävi, ent see on nähtavasti kõrgem kui loodusliku taustkiirguse tase Ameerika Ühendriikides,“ leiavad nad töö kokkuvõttes.