Eilse seisuga on Eestis sekveneeritud kokku 7033 koroonaviiruse proovi. Valdava osa neist ehk 5000 juhtu moodustavad jätkuvalt alfa- ehk UK mutatsiooniga viirustüve sisaldavad proovid. Teisel kohal on praegu veel beeta ehk LAV-i tüve juhtumid ning kuuel korral on leitud ka Brasiilia ehk gamma proove.

India tüve ehk deltatüve ehk B.1.617.2 juhtumeid on tänaseks avastatud aga juba 54 korral. Seejuures möödunud nädalal tuvastatud 45 juhust vaid neli olid sisse toodud ja 41 olid juba kohalikud nakatumised.

„Deltatüvede osakaal kasvas kuni 25%," tõdes terviseamet.

Tartu ülikooli poolt koostatud fülogeneetilise puu järgi on tuvastatud, et puhang, mis leidis aset Raplamaal, ja juhud Harjumaal on kõik seotud ühe 13. mail Venemaalt sisse toodud juhuga.

„Ülejäänud juhud on piiritletud ja edasist levikut ei ole toimunud," kinnitab terviseamet. „Siseriiklikku levikut ei ole veel täheldatud, kuid tuleb rohkem pöörata tähelepanu testimisele ja isolatsiooni nõuete järgimisele riiki saabujate poolt."

Koroonaviiruse tüvemääramise kiirtesti ehk qPCR-ga on tuvastatud veel kokku 116 deltatüvele iseloomulikku juhtu, neist 103 juhtu viimasel nädala jooksul. Kõik need saadeti täiendavale sekveneerimisele.

TÜ-s sekveneeritud kohalikest juhtudest oli viimasel nädalal UK viirustüve osakaal ligi 84,7% nädalane langus on olnud ligi 10 protsendipunkti. Seega UK tüvi langeb ja India tõuseb.

Teadlaste hinnangul on India tüvi vähemalt 40 protsenti nakkavam kui UK tüvi. Täielik vaktsineerimine kaitseb mõlema tüve eest.